Có bắt buộc phải có bằng đại học đối với công chức tư pháp hộ tịch cấp xã không?

(có 3 đánh giá)

Hiện nay, ai có quyền tuyển dụng công chức tư pháp hộ tịch cấp xã và tiếp nhận vào làm? Công chức tư pháp hộ tịch cấp xã bắt buộc phải có bằng đại học? Thắc mắc đến từ bạn Long Trung ở Bình Dương.

Công chức tư pháp hộ tịch cấp xã bắt buộc phải có bằng đại học?

Công chức tư pháp hộ tịch cấp xã bắt buộc phải có bằng đại học không thì căn cứ khoản 2 Điều 72 Luật Hộ tịch 2014 quy định như sau:

Công chức làm công tác hộ tịch

1. Công chức làm công tác hộ tịch bao gồm công chức tư pháp - hộ tịch ở cấp xã; công chức làm công tác hộ tịch ở Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; viên chức ngoại giao, lãnh sự làm công tác hộ tịch tại Cơ quan đại diện.

2. Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch;

b) Có chữ viết rõ ràng và trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu công việc.

Căn cứ điều kiện thực tế về diện tích, dân số, khối lượng công việc tư pháp, hộ tịch của địa phương, Chính phủ quy định việc bố trí công chức tư pháp - hộ tịch đảm nhiệm công tác hộ tịch chuyên trách.

3. Công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp phải có trình độ cử nhân luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

4. Viên chức ngoại giao, lãnh sự làm công tác hộ tịch tại Cơ quan đại diện đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.”

Theo đó, đối với chức danh công chức tư pháp hộ tịch, hiện nay chỉ yêu cầu có trình độ từ trung cấp luật trở lên mà không bắt buộc phải có bằng đại học.

Như vậy, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn có trình độ từ trung cấp luật trở lên (không nhất thiết phải có bằng đại học) và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

Có bắt buộc phải có bằng đại học đối với công chức tư pháp hộ tịch cấp xã không?

Có bắt buộc phải có bằng đại học đối với công chức tư pháp hộ tịch cấp xã không? (Hình từ Internet)

Ai có quyền tuyển dụng công chức tư pháp hộ tịch cấp xã và tiếp nhận vào làm?

Người có quyền tuyển dụng công chức tư pháp hộ tịch cấp xã và tiếp nhận vào làm theo Điều 15 Nghị định 33/2023/NĐ-CP như sau:

Thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã và tiếp nhận vào làm công chức cấp xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã và tiếp nhận vào làm công chức cấp xã.”

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền tuyển dụng công chức tư pháp hộ tịch cấp xã và tiếp nhận vào làm công chức tư pháp hộ tịch cấp xã.

Công chức tư pháp hộ tịch cấp xã có nhiệm vụ gì?

Nhiệm vụ của công chức tư pháp hộ tịch cấp xã theo khoản 5 Điều 11 Nghị định 33/2023/NĐ-CP cụ thể:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định việc soạn thảo, ban hành các văn bản theo quy định của pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp xã và hướng dẫn của cơ quan cấp trên;

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; công tác thi hành án; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn hoạt động đối với tổ chức hòa giải cơ sở;

Phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong việc sơ kết, tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã; quản lý tủ sách pháp luật tại Ủy ban nhân dân cấp xã; phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước;

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định của pháp luật;

- Phụ trách lĩnh vực hộ tịch, công chứng, chứng thực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác phòng chống tham nhũng và các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực thanh tra;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và quy định của pháp luật có liên quan.

(có 3 đánh giá)
Nguyễn Anh Hương Thảo
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.483