Cử nhân Luật không được thi tuyển công chức thuế có đúng không?

(có 3 đánh giá)

Tôi có thắc mắc liên quan đến việc tuyển dụng công chức thuế. Tôi nghe nói năm theo kế hoạch tuyển dụng của Tổng cục thuế thì cử nhân Luật không được thi tuyển công chức thuế có đúng không? Câu hỏi của anh Thanh Tuấn ở TP.HCM.

Cử nhân Luật không được thi tuyển công chức thuế có đúng không?

Năm 2022, Tổng cục Thuế thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục thuế năm 2022 theo Công văn 3880/TCT-TCCB năm 2022 cũng có nêu rõ không tuyển dụng Cử nhân Luật.

Đồng thời, theo Công văn 70/TCT-HĐTD năm 2022 của Tổng cục thuế về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn dự thi công chức năm 2022 có nêu:

“Tại Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:“1. Ngành đào tạo là tập hợp những kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan đến một lĩnh vực khoa học hay một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp nhất định. Bên cạnh khối kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành), khối kiến thức ngành (gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên sâu của ngành) trong mỗi chương trình đào tạo trình độ đại học phải có khối lượng tối thiểu 30 tín chỉ không trùng với kiến thức ngành của các ngành gần trong khối ngành, nhóm ngành.” Bên cạnh đó, theo Danh mục giáo dục, đào tạo đã phân biệt rõ khối ngành Kinh tế (mã danh mục 73101), Ngôn ngữ (mã ngành 72202, bao gồm: Ngôn ngữ Anh) và Luật (mã ngành 73801, bao gồm: Luật Kinh tế).”

Vì vậy, trường hợp các thí sinh tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành: Luật Kinh tế và ngành: Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành: Tiếng anh Tài chính-Kế toán không thuộc các ngành hoặc chuyên ngành theo quy định tại Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục thuế năm 2022 về điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đối với thí sinh đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch kiểm tra viên thuế.

Như vậy thì Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục thuế năm 2022 thì sẽ không tuyển dụng cử nhân luật làm công chức thuế, kể cả cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế.

Năm 2023, Tổng cục Thuế vẫn giữ quan điểm về việc không tuyển dụng Cử nhân Luật tương tự kế hoạch tuyển dụng năm 2022, cụ thể:

Theo Thông báo 412/TB-TCT năm 2023, trong các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đối với công chức Thuế ngạch Kiểm tra viên thuế, ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế, Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ, ngạch Cán sự, Chuyên viên làm Quản lý Xây dựng cơ bản, Chuyên viên làm công tác Đảng, ngạch Văn thư viên, ngạch Văn thư viên trung cấp yêu cầu các ngành hoặc chuyên ngành sau:

- Ngành hoặc chuyên ngành về Thuế

- Ngành hoặc các chuyên ngành về Kế toán

- Ngành hoặc các chuyên ngành về Tài chính

- Ngành hoặc các chuyên ngành về Kinh tế

Đồng thời nhấn mạnh không bao gồm các ngành/chuyên ngành đào tạo: Luật kinh tế, Luật tài chính, Luật thuế...; Toán kinh tế, Toán tài chính...; Tiếng Anh - Kinh tế, Tiếng Anh - Tài chính...

Cử nhân Luật không được thi tuyển công chức thuế có đúng không?

Cử nhân Luật không được thi tuyển công chức thuế có đúng không? (Hình từ Internet)

Điều kiện chung để đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2023 là gì?

Theo tiết 1.1 tiểu mục 1 Mục II Thông báo 412/TB-TCT năm 2023 thì người dự tuyển công chức thuế năm 2023 thì người đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2023 phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời tại tiết 1.2 tiểu mục 1 Mục II Thông báo 412/TB-TCT năm 2023 thì người không được đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2023 là những người sau:

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2023 gồm những tài liệu nào?

Theo tiết 4.1 tiểu mục 4 Mục III thì hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2023 gồm những tài liệu sau:

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục đính kèm. Người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn, phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký và phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật; trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(2) Bản chụp văn bằng tốt nghiệp và kết quả học tập (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp): bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y.

- Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển thí sinh cần nộp bản photo văn bằng và bảng kết quả học tập (tất cả kèm bản dịch sang tiếng Việt công chứng) và bản photo giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT- BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.

(3) Đối với thí sinh được miễn thi ngoại ngữ: yêu cầu thí sinh nộp bản chụp (bản photo) một trong các giấy tờ sau:

- Bằng tốt nghiệp đối với người dự tuyển có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định khi nộp hồ sơ theo quy định tại mục (2) nêu trên.

- Bằng tốt nghiệp đối với người dự tuyển đã tốt nghiệp Đại học, sau Đại học chuyên ngành về ngoại ngữ,

- Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số, giấy tờ chứng minh là người dân tộc thiểu số.

(4) Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm các giấy tờ theo quy định tại mục 3 Phần III về Ưu tiên trong tuyển dụng.

(5) Ba phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận (thí sinh hoặc thân nhân); 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian gần nhất, từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo.

Lưu ý:

- Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sau khi có kết quả thi, nếu trúng tuyển thí sinh phải nộp đầy đủ văn bằng tốt nghiệp và bảng kết quả học tập theo ngạch đăng ký dự tuyển, văn bằng được miễn thi ngoại ngữ hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc (nếu được miễn thi ngoại ngữ) theo quy định.

- Người dự tuyển không phải nộp Giấy khám sức khỏe, Sơ yếu lý lịch, Giấy khai sinh khi nộp hồ sơ dự tuyển.

(có 3 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
4.003