Kho bạc Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2024

(có 1 đánh giá)

Xin cho tôi hỏi Kho bạc Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2024 với chỉ tiêu bao nhiêu? Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm những gì? - Ánh Hồng (Hải Phòng)

Kho bạc Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2024

Kho bạc Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2024 (Hình từ internet)

Ngày 19/02/2024, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 262/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024

Theo Kế hoạch, chỉ tiêu tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024 là 601 chỉ tiêu, bao gồm:

- 13 chỉ tiêu đối với 01 đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước (Cục Công nghệ thông tin).

- 588 chỉ tiêu đối với 53 Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố. Trong đó, các vị trí việc làm theo ngạch công chức tuyển dụng gồm 04 vị trí việc làm như sau:

+ Chuyên viên nghiệp vụ, mã ngạch 01.003: 211 chỉ tiêu.

+ Chuyên viên tin học, mã ngạch 01.003: 36 chỉ tiêu.

+ Văn thư viên, mã ngạch: 02.007: 03 chi tiêu.

+ Kế toán viên, mã ngạch: 06.031: 351 chỉ tiêu.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024

Hồ sơ đăng ký dự tuyển Kho bạc nhà nước tuyển dụng năm 2024 gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Bản chụp (photo) bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập:

Đối với các trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp: thí sinh nộp bản chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ và phải bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày thi tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển chính thức, thi sinh chưa bổ sung bằng tốt nghiệp đã đăng ký dự tuyển thì không được tham dự kỳ thi tuyển.

Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thi sinh nộp bản phố tõ văn bằng, bảng điểm học tập kèm theo bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực và bản phô tô giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.

Đối với thí sinh dự tuyển đã có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp nhưng chưa có giấy công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi nộp hồ sơ tuyển dụng có thể nộp bản phô tô văn bằng, bảng điểm học tập kèm theo bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực và phải nộp bổ sung giấy công nhận văn bằng tương đương với trình độ đào tạo quy định tại Khung trình độ Quốc gia Việt Nam do Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục cấp trước ngày thì tuyến. Trường hợp trước ngày thi tuyển chính thức, thi sinh chưa bổ sung giấy công nhận văn bằng tương đương với trình độ đào tạo quy định tại Khung trình độ Quốc gia Việt Nam do Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục cấp sẽ không được tham dự kỳ thi.

- Trường hợp người dự tuyển được miễn thi ngoại ngữ, yêu cầu nộp bản chụp (bản photo) một trong các giấy tờ sau:

+ Bằng tốt nghiệp đối với người dự tuyển đã tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ.

+ Bằng tốt nghiệp đối với người dự tuyển có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

+ Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số nộp bản chụp Giấy khai sinh của thi sinh ghi rõ dân tộc thiểu số hoặc bán chụp (bản photo) chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

- Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên theo quy định về ưu tiên trong tuyển dụng.

+ Giấy từ các loại có xác nhận là anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động. Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ; Thể (thương binh, bệnh binh... Quyết định được hưởng chính sách là thương binh; Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học.

+ Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu đãi do Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện/UBND cấp xã có thẩm quyền xác nhận.

+ Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân; giấy tờ xác nhận đã tốt nghiệp các khỏa đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sử quan dự bị.

+ Giấy khai sinh ghi rõ dân tộc thiểu số.

+ Hồ sơ, giấy tờ xác nhận khác (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền.

- Ba phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

Thời gian tổ chức dự kiến bắt đầu từ cuối quý I đến đầu quý II năm 2024. Địa điểm thi tuyển cụ thể do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định.

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Ngọc Quế Anh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.893