Không hành nghề bao lâu thì bị thu hồi Thẻ luật sư?

(có 2 đánh giá)

Xin hỏi được cấp Thẻ luật sư mà không hành nghề thì sau bao lâu sẽ bị thu hồi thẻ? Xin cảm ơn - Hoài Ân - TP Hồ Chí Minh

Không hành nghề bao lâu thì bị thu hồi Thẻ luật sư?

Căn cứ khoản 5 Điều 20 Luật Luật sư 2006 (được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012) quy định về việc Gia nhập Đoàn luật sư như sau:

Gia nhập Đoàn luật sư

...

5. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày được cấp Thẻ luật sư, luật sư không làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc không thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở hoặc luật sư không hành nghề luật sư trong thời hạn năm năm liên tục sau khi được cấp Thẻ luật sư thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xóa tên luật sư đó khỏi danh sách luật sư và đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam thu hồi Thẻ luật sư.

6. Luật sư chuyển Đoàn luật sư phải gửi đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư mà mình đang là thành viên giấy đề nghị rút tên ra khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư.

...

Như vậy, theo quy định này thì Thẻ luật sư có thể bị thu hồi trong trường hợp:

(1) Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày được cấp Thẻ luật sư nếu:

- Luật sư không làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư;

- Không hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức;

- Không thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở;

(2) Luật sư không hành nghề luật sư trong thời hạn năm năm liên tục sau khi được cấp Thẻ luật sư.

Không hành nghề bao lâu thì bị thu hồi Thẻ luật sư?

Không hành nghề bao lâu thì bị thu hồi Thẻ luật sư? (Hình từ Internet)

Thẻ luật sư được đổi khi nào?

Trường hợp đổi Thẻ luật sư được quy định tại khoản 4 Điều 20 Luật Luật sư 2006 (được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012) như sau:

Gia nhập Đoàn luật sư

...

4. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư cho người gia nhập Đoàn luật sư. Thời hạn cấp Thẻ luật sư không quá hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Đoàn luật sư.

Thẻ luật sư có giá trị không thời hạn, được đổi khi luật sư chuyển Đoàn luật sư hoặc khi bị mất, hỏng.

...

Như vậy, Thẻ luật sư được đổi khi luật sư chuyển Đoàn luật sư hoặc khi bị mất, hỏng theo quy định trên.

Mẫu Thẻ luật sư do cơ quan nào quy định?

Theo quy định tại Điều 65 Luật Luật sư 2006 (được sửa đổi bởi khoản 23 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012) về nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn luật sư Việt Nam như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn luật sư Việt Nam

...

6. Tổng kết, trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư trong cả nước; tổ chức bình chọn, vinh danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có uy tín, có nhiều cống hiến trong hoạt động nghề nghiệp.

7. Quy định mẫu trang phục luật sư tham gia phiên tòa, mẫu giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư; mẫu Thẻ luật sư, việc cấp, đổi, thu hồi Thẻ luật sư; hướng dẫn việc thực hiện rà soát, đánh giá hàng năm chất lượng đội ngũ luật sư.

8. Quy định việc miễn, giảm thù lao, việc giải quyết tranh chấp liên quan đến thù lao, chi phí của luật sư.

9. Quy định khung phí tập sự hành nghề luật sư, khung phí gia nhập

...

Quy định này có đề cập, Liên đoàn luật sư Việt Nam có nhiệm vụ quy định mẫu trang phục luật sư tham gia phiên tòa, mẫu giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư; mẫu Thẻ luật sư, việc cấp, đổi, thu hồi Thẻ luật sư; hướng dẫn việc thực hiện rà soát, đánh giá hàng năm chất lượng đội ngũ luật sư.

Như vậy, mẫu Thẻ luật sư sẽ do Liên đoàn luật sư Việt Nam quy định.

(có 2 đánh giá)
Nguyễn Thị Hậu
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.145