Mẫu Bảng lương cá nhân mới nhất năm 2024

(có 2 đánh giá)

Cho tôi hỏi mẫu Bảng lương cá nhân mới nhất năm 2024 là mẫu nào? Công ty trả lương không đúng hạn cho người lao động thì có bị phạt không? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Đồng Tháp.

Mẫu Bảng lương cá nhân mới nhất năm 2024

Mẫu Bảng lương cá nhân mới nhất năm 2024 (Hình từ Internet)

Mẫu Bảng lương cá nhân là gì?

Mẫu Bảng lương cá nhân thể hiện thu nhập cá nhân hàng tháng còn có các tên gọi khác như: Mẫu Phiếu chi lương; Phiếu thanh toán lương của người lao động ,…

Trong Bảng lương cá nhân ghi rõ số tiền nhận được, số tiền trừ cho thuế, bảo hiểm và các khoản mục chi tiết khác. Bảng lương này được gửi cho nhân viên khi chi trả thu nhập và được doanh nghiệp giữ lại một bản để quản lý.

Và theo quy định tại khoản 3 Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 thì mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Trả lương

1. Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

2. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.

3. Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).”

Mẫu Bảng lương cá nhân mới nhất năm 2024

Mẫu 1: Phiếu lương (bảng lương cá nhân) nhân viên

Mẫu 1: Phiếu lương (bảng lương cá nhân) nhân viên: Tải về

Mẫu 2: Phiếu lương (bảng lương cá nhân) nhân viên

Mẫu 2: Phiếu lương (bảng lương cá nhân) nhân viên: Tải về

Mẫu 3: Phiếu lương (bảng lương cá nhân) nhân viên

Mẫu 3: Phiếu lương (bảng lương cá nhân) công nhân: Tải về

Ghi chú:

1 - Số giờ TĂNG CA > số giờ ĐI MUỘN: lấy số giờ tăng ca - số giờ đi muộn, còn lại tính công tăng ca làm thêm

2 - Số giờ ĐI MUỘN > số giờ TĂNG CA: lấy số giờ tăng ca - số giờ đi muộn. Số giờ đi muộn còn lại tính hệ số 1 (công bình thường)

3 - Thưởng chuyên cần: Khi đi làm đầy đủ số ngày công phát sinh trong tháng, nghỉ có phép đúng quy định, không đi muộn - về sớm, nghỉ không quá 1 ngày phép/ tháng (ÁP DỤNG SAU THỬ VIỆC)

4 - Tiền lương, tiền công được trả cao hơn khi làm việc vào ban đêm, làm tăng ca chỉ được miễn thuế tiền lương, tiền công chênh lệch > tiền công ngày làm việc thông thường.

Công ty trả lương không đúng hạn cho người lao động thì có bị phạt không?

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trả lương không đúng hạn cho người lao động được quy định tại khoản 2, điểm a khoản 5 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

Vi phạm quy định về tiền lương

...

2. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn theo quy định của pháp luật; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm việc vào ban đêm; không trả hoặc trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; … theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

...

5. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;

...”

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên áp dụng đối với người sử dụng lao động là cá nhân vi phạm, trường hợp tổ chức thì mức phạt sẽ gấp đôi.

Như vậy, công ty trả lương không đúng hạn cho người lao động thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền như sau:

- Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

- Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

- Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

- Từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

- Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Đồng thời công ty vi phạm còn bị buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

(có 2 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.269