Mẫu biên bản làm việc mới nhất năm 2024

(có 1 đánh giá)

Xin cho tôi hỏi mẫu biên bản làm việc hiện nay được quy định như thế nào? - Huyền Mai (Nghệ An)

Mẫu biên bản làm việc mới nhất năm 2024

Mẫu biên bản làm việc mới nhất năm 2024 (Hình từ internet)

1. Biên bản làm việc là gì?

Biên bản làm việc là văn bản ghi chép lại nội dung chính của một cuộc họp bàn, buổi làm việc, trao đổi, giải quyết vấn đề… giữa hai hoặc nhiều người với nhau, mẫu biên bản này dùng làm căn cứ chứng minh cho sự việc đã diễn ra để làm căn cứ chứng minh các sự việc đã diễn ra.

2. Biên bản làm việc phải đảm bảo yêu cầu gì?

Một biên bản ghi nhận lại buổi làm việc cần phải đảm bảo những yêu cầu tối thiểu như sau:

- Các số liệu trong biên bản, sự kiện, sự việc trình bày trong biên bản phải cụ thể và chính xác, cần nêu rõ thời gian, thời điểm thực hiện các thỏa thuận.

- Phần nội dung của biên bản phải được trình bày một cách mạch lạc, rõ ràng, có trọng điểm và phải theo trình tự diễn biến của phiên làm việc.

- Ngôn ngữ sử dụng phải là ngôn ngữ phổ thông, ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu.

- Người có trách nhiệm lập biên bản phải ghi chép lại thông tin trung thực, khách quan, không đánh giá chủ quan về một ý kiến nào hay đưa cảm xúc cá nhân vào trong biên bản.

- Bắt buộc phải có chữ ký của người đại diện mỗi bên hoặc là từng người tham dự buổi làm việc. Đây chính là căn cứ ràng buộc trách nhiệm của mỗi bên, của cá nhân khi tham gia vào buổi làm việc.

- Biên bản làm việc phải tuân thủ các nguyên tắc về nội dung cũng như là hình thức của các văn bản hành chính theo quy định của pháp luật. Ví dụ như phải có quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, thời gian bắt đầu buổi làm việc, thời gian kết thúc, tên văn bản, văn bản về nội dung gì…

- Vào cuối buổi làm việc, cá nhân lập biên bản sẽ đọc lại biên bản một lần để các cá nhân tham dự buổi làm việc cùng nghe, kiểm tra và xác nhận lại nội dung. Nếu không có ý kiến thì sẽ thực hiện ký vào biên bản.

3. Những nội dung cần có trong biên bản làm việc

Biên bản làm việc hiện nay không được quy định một mẫu cố định nào cả. Tuy nhiên để đảm bảo biên bản đầy đủ các nội dung cần thiết, có đủ sức thuyết phục khi làm căn cứ chứng minh thì nội dung của biên bản phải có những nội dung chính như sau:

- Thời gian và địa điểm ghi lại sự việc.

- Thành phần tham dự cuộc họp

- Nội dung làm việc

- Thời gian kết thúc buổi làm việc

- Thông tin về số trang, số bản

- Chữ ký xác nhận thông qua biên bản của các bên.

4. Mẫu biên bản làm việc mới nhất năm 2024

Dưới đây là mẫu biên bản làm việc thông dụng hiện nay mà bạn có thể tham khảo:

Mẫu biên bản

Tải về

- Hướng dẫn cách viết biên bản làm việc:

Khi viết biên bản làm việc, bạn cần lưu ý một số điều dưới đây để đảm bảo viết nội dung đúng chuẩn:

(1) Tên biên bản phải ngắn gọn, nêu rõ nội dung chính của buổi làm việc. Ví dụ:

- Biên bản về việc thay đổi cách tính lương cho người lao động.

- Biên bản về việc họp bàn chiến lược phát triển công ty 2024.

(2) Thành phần tham gia buổi làm việc: Ghi đầy đủ thông tin của những người tham gia. Đối với người tham gia là các bên đối tác, cần ghi thông tin chi tiết về người đại diện, chức vụ, địa chỉ, nghề nghiệp, CCCD, số điện thoại liên hệ.

Đối với buổi làm việc giữa doanh nghiệp và người lao động: Biên bản làm việc cần ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện doanh nghiệp, người lao động hoặc người đại diện cho tập thể lao động…

(3) Nội dung của buổi làm việc: Trình bày theo trình tự diễn biến thời gian, trong đó, các nội dung quan trọng của buổi làm việc cần được nêu bật một cách rõ ràng, dễ hiểu để người đọc nắm được.

- Trường hợp buổi làm việc có nhiều phương án giải quyết vấn đề, cần ghi đầy đủ các phương án vào biên bản.

- Ghi rõ những ý kiến đóng góp của cá nhân trong buổi làm việc (nếu có).

(4) Biên bản làm việc cần có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia. Trường hợp có một cá nhân nào đó không đồng ý với phương án giải quyết và không ký vào biên bản thì cần nêu rõ lý do.

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Ngọc Quế Anh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.367