Mẫu đơn thỏa thuận làm việc ngày Tết Nguyên đán mới nhất hiện nay?

(có 1 đánh giá)

Tôi có một câu hỏi liên quan đến vấn đề làm việc ngày Tết. Cho tôi hỏi mẫu đơn thỏa thuận làm việc ngày Tết Nguyên đán mới nhất hiện nay là mẫu nào? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.U ở TP.HCM.

Mẫu đơn thỏa thuận làm việc ngày Tết Nguyên đán mới nhất hiện nay?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

(1) Phải được sự đồng ý của người lao động.

(2) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng.

(3) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau:

- Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

- Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

- Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

- Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

- Trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Do đó, trừ làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2019 thì khi muốn sử dụng người làm động làm việc ngày Tết Nguyên đán, người sử dụng lao động phải được sự đồng ý của người lao động.

Nếu đồng ý thì người lao động cần ký vào đơn thỏa thuận làm việc ngày Tết Nguyên đán theo Mẫu số 01/PLIV Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Tải về

Mẫu đơn thỏa thuận làm việc ngày Tết Nguyên đán mới nhất hiện nay?

Mẫu đơn thỏa thuận làm việc ngày Tết Nguyên đán mới nhất hiện nay? (Hình từ Internet)

Tiền lương làm việc ngày Tết Nguyên đán của người lao động là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Theo quy định trên, tiền lương người lao động làm việc ngày Tết Nguyên đán được tính như sau:

(1) Trường hợp người lao động làm việc vào ban ngày thì sẽ được nhận ít nhất 400% lương của ngày làm việc bình thường.

(2) Trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm thì sẽ được nhận ít nhất 490% lương của ngày làm việc bình thường.

Ép người lao động làm việc ngày Tết Nguyên đán thì công ty bị xử phạt không?

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty ép người lao động làm việc ngày Tết Nguyên đán được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 18 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

...

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định của pháp luật;

b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động.

...”

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên áp dụng đối với người sử dụng lao động là cá nhân vi phạm, trường hợp tổ chức như là các công ty thì mức phạt sẽ gấp đôi.

Như vậy, trừ trường hợp quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động 2019, công ty ép người lao động làm việc ngày Tết Nguyên đán (ngày nghỉ theo quy định) thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.103