Mẫu thông báo tuyển dụng lao động mới nhất hiện nay quy định thế nào?

(có 1 đánh giá)

Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề tuyển dụng lao động. Công ty tôi dự định sẽ thông báo tuyển dụng lao động, cho tôi hỏi mẫu thông báo có dạng như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị Thùy Trang ở Bình Dương.

Mẫu thông báo tuyển dụng lao động mới nhất hiện nay quy định thế nào?

Hiện nay Bộ luật Lao động 2019 cũng như các văn bản liên quan không có quy định về mẫu thông báo tuyển dụng lao động. Tuy không quy định mẫu cũng như các nội dung phải có trong thông báo tuyển dụng, nhưng khi ra thông báo tuyển dụng, các nội dung tuyển dụng lao động phải trung thực, chính xác và không được trái với quy định pháp luật.

Công ty có thể tham khảo mẫu thông báo tuyển dụng lao động mới nhất sau đây: Tại đây

Mẫu thông báo tuyển dụng lao động

Người lao động có phải trả chi phí cho việc tuyển dụng lao động không?

Theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Lao động 2019 về tuyển dụng lao động như sau:

Tuyển dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động theo nhu cầu của người sử dụng lao động.

2. Người lao động không phải trả chi phí cho việc tuyển dụng lao động.”

Theo quy định trên, người lao động không phải trả chi phí cho việc tuyển dụng lao động

Mẫu thông báo tuyển dụng lao động mới nhất hiện nay quy định thế nào?

Mẫu thông báo tuyển dụng lao động mới nhất hiện nay quy định thế nào? (Hình từ Internet)

Công ty thu tiền của người lao động tham gia tuyển dụng lao động thì bị xử phạt thế nào?

Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 8 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về vi phạm về tuyển dụng, quản lý lao động như sau:

Vi phạm về tuyển dụng, quản lý lao động

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

a) Không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định;

b) Thu tiền của người lao động tham gia tuyển dụng lao động;

c) Không thể hiện, nhập đầy đủ thông tin về người lao động vào sổ quản lý lao động kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc;

d) Không xuất trình sổ quản lý lao động khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Phân biệt đối xử trong lao động trừ các hành vi phân biệt đối xử quy định tại điểm d khoản 1 Điều 13, khoản 2 Điều 23, khoản 1 Điều 36 và khoản 2 Điều 37 Nghị định này;

b) Sử dụng lao động chưa qua đào tạo hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề, công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

c) Không báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định;

d) Không lập sổ quản lý lao động hoặc lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn hoặc không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: lôi kéo; dụ dỗ; hứa hẹn; quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc người sử dụng lao động trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.”

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP về mức phạt tiền như sau:

Mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

…”

Như vậy, nếu công ty thu tiền của người lao động tham gia tuyển dụng lao động thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Đồng thời công ty vi phạm còn bị buộc trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu trước đó.

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.109