Muốn tự công bố sản phẩm bột trà xanh phải làm sao?

Công bố sản phẩm có hai hình thức cơ bản là tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm. Nếu muốn tự công bố sản phẩm cụ thể mặt hàng bột trà xanh thì phải thực hiện theo trình tự dưới đây.

Chuẩn bị hồ sơ tự công bố sản phẩm

  • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP;
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm Bột trà xanh trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025. Phiếu kết quả kiểm nghiệm này phải phù hợp các chỉ tiêu an toàn mà Bộ Y Tế ban hành

Bột trà xanh match​​​​​​​

Lưu ý:

+ Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố bắt buộc phải được thể hiện bằng tiếng Việt.

Trình tự tiến hành tự công bố sản phẩm (Mặt hàng bột trà xanh)

  • Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng
  • Trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân
  • Công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm.

Lưu ý:

+ Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm  Bột trà xanh và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.682