Năm 2022: Học viện Tòa án tuyển dụng 30 nhân sự

(có 1 đánh giá)

Năm nay, Học viện Tòa án tuyển dụng bao nhiêu nhân sự và khi nào tổ chức thi? - Ngọc Anh (Hà Nội)

Ngày 01/12/2022, Học viện Tòa án ra Thông báo 383/TB-HVTA về tuyển dụng nhân sự làm việc tại Học viện Tòa án năm 2022.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự năm 2022 của Học viện Tòa án

Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng viên chức, lao động làm việc tại Học viện Tòa án năm 2022 như sau:

- Chức danh nghề nghiệp giảng viên, trợ giảng: 10 chỉ tiêu.

- Chức danh nghề nghiệp chuyên viên: 19 chỉ tiêu.

- Người lao động: 01 chỉ tiêu

STT

Đơn vị

Số lượng cần tuyển

Giảng viên, trợ giảng

Chuyên viên

Hợp đồng lao động

1

Khoa Đào tạo Đại học

10

 

 

2

Văn phòng

 

03

 

3

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

03

 

4

Phòng Tư liệu và Thư viện

 

03

 

5

Phòng Đào tạo và Khảo khí

 

03

 

6

Phòng Quản lý học viên

 

 

01

Trong đó, chức danh nghề nghiệp giảng viên, trợ giảng: 10 chỉ tiêu

- Giảng viên Công pháp quốc tế: 02

- Giảng viên Luật Đất đai: 01

- Giảng viên Luật Thương mại: 01

- Giảng viên Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật: 01

- Trợ giảng Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật: 01

- Trợ giảng Luật Hành chính: 02

- Trợ giảng Luật Hình sự: 01

- Trợ giảng Luật Thương mại: 01

2. Danh sách vị trí và chỉ tiêu nhân sự tại Học viện Tòa án năm 2022

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức Học viện Tòa án 2022

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam,

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Có văn bằng chuyên môn, đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT- BGDĐTBTTTT quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với vị trí dự tuyển (bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam); hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

+ Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Thời gian thi, lệ phí dự thi viên chức Học viện Tòa án 2022

- Thời gian thi: Kỳ thi tuyển dụng nhân sự làm việc tại Học viện Tòa án dự kiến tổ chức trong tháng 01/2023.

- Địa điểm thi: Trụ sở Học viện Tòa án, đường 282 xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng, thí sinh nộp trực tiếp khi nộp hồ sơ.

(có 1 đánh giá)
Diễm My
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.500