Năm 2023, ngay sau khi thay đổi tên thì công ty cần phải làm những việc gì?

(có 1 đánh giá)

Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề thay đổi tên công ty. Cụ thể vì một vài lý do mà công ty tôi dự định sẽ thay đổi tên năm nay. Cho tôi hỏi, ngay sau khi thay đổi tên thì công ty cần phải làm những việc gì? Câu hỏi của chị Phương Mai ở Bình Dương.

Khi thay đổi tên thì công ty có phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh không?

Căn cứ khoản 1 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.

...”

Theo Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.”

Theo quy định trên, tên công ty là một trong những nội dung chủ yếu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, khi thay đổi tên thì công ty phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Năm 2023, ngay sau khi thay đổi tên thì công ty cần phải làm những việc gì?

Năm 2023, ngay sau khi thay đổi tên thì công ty cần phải làm những việc gì? (Hình từ Internet)

Lệ phí đăng ký thay đổi tên công ty hiện nay là bao nhiêu?

Theo quy định tại Mục 1 Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC thì mức lệ phí thay đổi tên công ty hiện nay là 50.000 đồng/lần.

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về các đối tượng được miễn phí, lệ phí như sau:

Các đối tượng được miễn phí, lệ phí

...

3. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

...”

Theo đó, khi công ty thực hiện thủ tục thay đổi tên qua mạng điện tử thì sẽ được miễn lệ phí.

Năm 2023, ngay sau khi thay đổi tên thì công ty cần phải làm những việc gì?

Sau khi thay đổi tên và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì công ty cần phải làm những công việc sau:

(i) Điều chỉnh thông tin trên Điều lệ công ty:

Tên công ty là một trong những nội dung chủ yếu trong Điều lệ công ty được quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020. Do đó khi thay đổi tên thì công ty phải điều chỉnh lại thông tin về tên công ty trong Điều lệ công ty.

(ii) Thay con dấu công ty

Tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định con bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp.

Việc thay đổi tên công ty thuộc một trong những trường hợp công ty cũng cần nên thay đổi mẫu dấu. Để đồng nhất về mặt hồ sơ, tài liệu và tạo niềm tin cho các đối tác, khách hàng, công ty cần thay đổi mẫu dấu theo tên công ty mới.

(iii) Thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của công ty

Hiện nay, mở tài khoản ngân hàng cho công ty là một trong những yêu cầu bắt buộc để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty. Thông tin về tài khoản ngân hàng của công ty rất quan trọng.

Để thông tin công ty được đồng nhất thì sau khi thay đổi tên, công ty cần thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của công ty phù hợp với tên mới.

(iv) Thay đổi thông tin đăng ký bảo hiểm xã hội

Sau khi đổi tên, công ty có trách nhiệm thông báo với cơ quan bảo hiểm xã hội để thay đổi thông tin công ty đăng ký bảo hiểm xã hội tại Điều 23 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017.

(v) Thay đổi biển hiệu công ty

Theo khoản 4 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020 thì tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Do đó, khi công ty thay đổi tên thì phải tiến hành thay đổi biển hiệu công ty được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty.

(vi) Thay đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (nếu có)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bởi khoản 31 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 thì chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi thông tin về tên chủ văn bằng bảo hộ trên văn bằng bảo hộ.

Do đó khi thay đổi tên thì công ty phải yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi tên chủ văn bằng bảo hộ (tên công ty) trên văn bằng bảo hộ.

(vii) Thay đổi thông tin tài sản thuộc sở hữu của công ty

Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT thì:

"Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất."

Do đó, khi công ty thay đổi tên thì phải thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của công ty.

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.098