Năm 2024, gia nhập Công đoàn Việt Nam được thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào?

Em hướng dẫn giúp chị trình tự, thủ tục để xin gia nhập Công đoàn Việt Nam năm 2024 nhé! Bên em có mẫu đơn xin gia nhập không, nếu có thì gửi cho chị tham khảo với nhé! Cảm ơn em! Đây là câu hỏi của chị N.G đến từ Tp.HCM.

Mẫu đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam mới nhất năm 2024?

Hiện tại, pháp luật không quy định mẫu đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam, dó đó người lao động có thể tham khảo mẫu bên dưới.

Tải mẫu về

Mẫu đơn này chỉ mang tính chất tham khảo, người lao động có thể chỉnh sửa nội dung cho phù hợp với trường hợp của mình.

Người lao động cần liên hệ cán bộ công đoàn nơi mình làm việc để có thể được hướng dẫn mẫu đơn xin gia nhập mà đơn vị đang áp dụng chính xác nhất.

Năm 2024, gia nhập Công đoàn Việt Nam được thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào?

Năm 2024, gia nhập Công đoàn Việt Nam được thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào? (Hình từ Internet)

Năm 2024, gia nhập Công đoàn Việt Nam được thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào?

Gia nhập Công đoàn Việt Nam được thực hiện theo trình tự, thủ tục tại Điều 3 Điều lệ Công đoàn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam

Người lao động phải có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Đơn phải có chữ ký của người viết đơn. Trường hợp đơn của tập thể người lao động phải có chữ ký của từng người lao động.

Bước 2: Ban chấp hành tổ chức công đoàn cơ sở xem xét, quyết định kết nạp.

(1) Nơi đã có công đoàn cơ sở

Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhận đơn, xem xét, quyết định kết nạp và tổ chức lễ kết nạp đoàn viên.

(2) Nơi chưa có công đoàn cơ sở

Người lao động nộp đơn xin gia nhập công đoàn cho công đoàn cấp trên nơi gần nhất hoặc ban vận động thành lập công đoàn cơ sở (nếu có).

- Trường hợp nộp đơn cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

+ Công đoàn cấp trên phải xem xét, quyết định việc kết nạp hoặc không kết nạp đoàn viên.

+ Giới thiệu nơi sinh hoạt cho đoàn viên khi có quyết định kết nạp.

- Trường hợp nộp đơn cho ban vận động:

+ Trong thời gian 15 ngày kể từ khi nộp đơn, nếu nơi người lao động có đơn xin gia nhập công đoàn, chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở thì người lao động có quyền chuyển đơn lên công đoàn cấp trên xem xét, quyết định kết nạp đoàn viên.

+ Người lao động được giới thiệu sinh hoạt tại công đoàn cơ sở gần nơi đoàn viên đang làm việc nhất, cho đến khi công đoàn cơ sở tại nơi làm việc được thành lập.

- Trường hợp thành lập công đoàn cơ sở:

+ Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở

+ Đề nghị công đoàn cấp trên công nhận.

Bước 3: Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên.

Người đã gia nhập Công đoàn Việt Nam sẽ có những quyền gì?

Người đã gia nhập Công đoàn Việt Nam sẽ có những quyền được quy định tại khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 như sau:

- Được tham gia thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Được yêu cầu công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.

- Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của tổ chức công đoàn; ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo của tổ chức công đoàn; chất vấn cán bộ công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm. Những đoàn viên ưu tú được giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp.

- Được phổ biến đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn và người lao động; được đề xuất với tổ chức công đoàn kiến nghị người sử dụng lao động thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

- Được công đoàn hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí về pháp luật lao động, công đoàn; được công đoàn đại diện tham gia tố tụng trong các vụ án lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật.

- Được công đoàn thăm hỏi, giúp đỡ khi ốm đau, khó khăn, hoạn nạn; được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, du lịch do công đoàn tổ chức; đoàn viên ưu tú được ưu tiên xét vào học tại các trường, lớp do công đoàn tổ chức; được công đoàn hướng dẫn, giúp đỡ tìm việc làm, học nghề.

- Được cấp thẻ đoàn viên công đoàn và được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các thiết chế công đoàn, các hình thức liên kết, hợp tác khác của công đoàn.

- Đoàn viên bị mất việc làm, được tạm dừng sinh hoạt công đoàn và tạm dừng đóng đoàn phí công đoàn, nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày mất việc làm.

- Được nghỉ sinh hoạt công đoàn khi nghỉ hưu, được công đoàn cơ sở nơi làm thủ tục về nghỉ và công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ khi có khó khăn; được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ hưu trí, ban liên lạc hưu trí do công đoàn hỗ trợ.

Nguyễn Nhật Vy
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.114