Người lao động bị công ty cho nghỉ việc cuối năm thì có được thưởng Tết không?

(có 2 đánh giá)

Nhiều công ty cho người lao động nghỉ việc vào cuối năm. Cho tôi hỏi khi bị cho nghỉ việc trong thời gian này thì người lao động có được thưởng Tết không? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.T.L ở Đồng Nai.

Khi cho người lao động nghỉ việc cuối năm thì công ty có những trách nhiệm gì?

Khi công ty cho người lao động nghỉ việc cuối năm đúng pháp luật thì công ty sẽ có những trách nhiệm được quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.”

Theo đó, trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 48 nêu trên.

Công ty có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu công ty đã giữ của người lao động.

Đồng thời cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do công ty trả.

Người lao động bị công ty cho nghỉ việc cuối năm thì có được thưởng Tết không?

Người lao động bị công ty cho nghỉ việc cuối năm thì có được thưởng Tết không? (Hình từ Internet)

Người lao động bị công ty cho nghỉ việc cuối năm thì có được thưởng Tết không?

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thưởng như sau:

Thưởng

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.”

Theo quy định trên, việc thưởng Tết sẽ do công ty quyết định căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Do đó, pháp luật không bắt buộc công ty phải thưởng Tết cho người lao động vào cuối năm.

Việc người lao động bị công ty cho nghỉ việc cuối năm có được thưởng Tết hay không sẽ phụ thuộc vào quy chế nội bộ, chính sách của công ty.

Cho người lao động nghỉ việc cuối năm trái pháp luật thì công ty bắt buộc phải nhận người lao động vào làm việc lại đúng không?

Căn cứ Điều 41 Bộ luật Lao động 2019, khi cho người lao động nghỉ việc cuối năm trái pháp luật thì công ty phải nhận người lao động vào làm việc trở lại, hoặc có thể không nhận (nếu người lao động đồng ý), cụ thể:

(1) Trường hợp nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết

+ Công ty phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc và phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

+ Sau khi được nhận lại làm việc, người lao động hoàn trả cho người sử dụng lao động các khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của người sử dụng lao động.

+ Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

+ Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước theo quy định thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

(2) Trường hợp công ty không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì công ty phải trả cho người lao động những khoản tiền sau:

+ Những khoản tiền quy định tại (1) nêu trên.

+ Trợ cấp thôi việc quy định tại Điều 46 Bộ luật lao động.

+ Khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

(có 2 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.577