Người lao động làm vượt KPI có được tiền thưởng KPI không và tiền thưởng có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

(có 1 đánh giá)

Hiện nay, tiền thưởng KPI của người lao động có bắt buộc ghi trong hợp đồng lao động không? Người lao động làm vượt KPI có được tiền thưởng KPI không? Tiền thưởng KPI của người lao động có chịu thuế thu nhập cá nhân không? Câu hỏi đến từ anh Thanh Bình sống ở Tiền Giang.

Tiền thưởng KPI của người lao động có bắt buộc ghi trong hợp đồng lao động không?

Tiền thưởng KPI của người lao động có bắt buộc ghi trong hợp đồng lao động không thì theo Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

...”

Như vậy, tiền thưởng KPI của người lao động không phải là một trong những nội dung của hợp đồng lao động.

Do đó, việc thưởng KPI không bắt buộc ghi trong hợp đồng lao động. Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận để thêm điều khoản thưởng KPI vào nội dung của hợp đồng lao động.

Người lao động làm vượt KPI có được tiền thưởng KPI không và tiền thưởng có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Người lao động làm vượt KPI có được tiền thưởng KPI không và tiền thưởng có chịu thuế thu nhập cá nhân không? (Hình từ Internet)

Người lao động làm vượt KPI có được tiền thưởng KPI không?

Căn cứ theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thưởng như sau:

Thưởng

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.”

Theo đó, việc thưởng cho người lao động làm vượt KPI hay không là quyền của người sử dụng lao động. Việc xác định thưởng cho người lao động sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Như vậy, nếu người lao động làm vượt KPI sẽ được thưởng nếu được quy định trong quy chế thưởng của doanh nghiệp, ghi trong thỏa ước lao động tập thể hoặc hợp đồng lao động thì khi người lao động làm vượt KPI sẽ được thưởng nếu đáp ứng điều kiện được thưởng.

Tiền thưởng KPI của người lao động có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Tiền thưởng KPI của người lao động có chịu thuế thu nhập cá nhân hay không căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định cụ thể:

Thu nhập chịu thuế của cá nhân gồm các loại thu nhập, trong đó có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

- Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng;

- Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận;

- Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

- Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

- Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân (bố, mẹ, vợ/ chồng, con) của người lao động;

- Khoản tiền nhận được theo chế độ liên quan đến sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức đảng, đoàn thể;

- Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật;

- Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia, phục vụ hoạt động đảng, đoàn, Quốc hội hoặc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước;

- Khoản tiền ăn giữa ca do người sử dụng lao động chi cho người lao động không vượt quá mức quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần;

- Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.

Theo đó, tiền thưởng KPI của người lao động vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Anh Hương Thảo
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.369