Quy định thêm về các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động 2019

Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 với nhiều điều được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế cho Bộ luật Lao động 2012, có những thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động trong đó có quy định về các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động.

Tại điều 32 của Bộ luật lao động hiện hành quy định về 05 trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động cụ thể như sau:

“Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.”

Theo đó, trong Bộ luật lao động 2019 quy định thêm 03 trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nâng tổng số lên thành 08 trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động. 03 quy định mới lần lượt là:

“NLĐ được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;”

Ngoài ra Luật mới còn mở rộng đối tượng Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự được tạm hoãn thực hiện hợp đồng trong đó bổ sung thêm “Nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ” cũng được tạm hoãn hợp đồng lao động.

Bản chất của tạm hoãn hợp đồng là ngừng hợp đồng trong một thời gian nhất định, trong thời gian này, đơn vị không có nghĩa vụ thanh toán lương.

Tuy nhiên hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động người lao động có quyền ký kết hợp đồng lao động lại.

Việc mở rộng quy định thêm các trường hợp được tạm hoãn hợp đồng lao động có xu hướng bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.425