Quy định thêm về các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động 2019

Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 với nhiều điều được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế cho Bộ luật Lao động 2012, có những thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động trong đó có quy định về các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động.

Tại điều 32 của Bộ luật lao động hiện hành quy định về 05 trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động cụ thể như sau:

“Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.”

Theo đó, trong Bộ luật lao động 2019 quy định thêm 03 trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nâng tổng số lên thành 08 trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động. 03 quy định mới lần lượt là:

“NLĐ được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;”

Ngoài ra Luật mới còn mở rộng đối tượng Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự được tạm hoãn thực hiện hợp đồng trong đó bổ sung thêm “Nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ” cũng được tạm hoãn hợp đồng lao động.

Bản chất của tạm hoãn hợp đồng là ngừng hợp đồng trong một thời gian nhất định, trong thời gian này, đơn vị không có nghĩa vụ thanh toán lương.

Tuy nhiên hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động người lao động có quyền ký kết hợp đồng lao động lại.

Việc mở rộng quy định thêm các trường hợp được tạm hoãn hợp đồng lao động có xu hướng bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Theo Quỳnh Ny
2.130 

Diệp Trường Khánh Nguyễn Văn Khiên Lê Quốc Viễn Phạm Thanh Thiện Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Anh Minh Vũ Quang Chiến Vương Anh Đức Phạm Hoàng Chơn Đinh Minh Phụng Đặng Anh Khoa Nguyễn Hoàng Vinh Cao Đình Tiến Hưng Vũ Quốc Đạt Trương Sinh Quang Nguyễn Văn Đông Nguyễn Đình Gia Phạm Chơn Đỗ Văn Chung Trương Hữu Vinh Trần Văn Trí Nguyễn Công Thành Dương Trần Minh Phùng Khải Hưng Võ Hoàng Quân Nguyễn Hữu Nhân Leo Cao Nguyễn Ngọc Thắng Phạm Huy Hiệu Dương Vũ Việt Tài Nguyễn Mạnh Long Nguyễn Trinh Nguyên Trần Thị Mai Bao Ngoc Vu Trinh Thái Thị Thanh Huệ Phùng Thị Thu Hiền Lý Thị Kiều Mai Vũ Khánh Ngọc NGuyễn Ngọc Lê Uyên Đặng Thị Bích Phượng Doãn Thu Trà Nguyễn Thị Thu Sa Trần Thùy Trang Phạm Thị Bích Vân Đặng Thu Hà Nguyễn Thị Lan Anh Dang Thi Hien Trang Võ Thị Thanh Nhàn Tăng Thị Việt Trinh Lê Thị Mai Anh Hiệp Thị Đoàn Nguyễn Thị Hương Đinh Kiều Tú Anh Lê Thụy Huyền Châu Hoàng Thị Mai Giảng Thị Huỳnh Như Phạm Thị Hoàng Phượng Lý Thị Thư Lệ Thị Hương Giang Nguyễn Thị Thy Lộc Nguyễn Giang Huỳnh Hà Ngọc Phương Bé Thị Huỳnh Duyên Nguyễn Thị Phương Thảo Đoàn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Quỳnh Anh Bùi Huyền Trang Đặng Ánh Linh Nguyễn Thùy Nhật Linh Phạm Thị Quỳnh Anh Đinh Thị Vân Anh Bùi Thị Như Hoa Đồng Thị Linh Nguyễn Thị Hường Phạm Thị Tứ Hà Thị Duyên trần thị lan huong Ngô Thị Thu Hà Trần Văn Danh Lê tHị Kim Uyên Bùi Thị Mỹ Viện Trần Thị Bình Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Nhữ Thương Thương Đặng Ánh Linh Nguyễn Lê Thị Ái Chi Nguyễn Thị Như Quỳnh Nguyễn Thị Thuý Huỳnh Thị Như Phương Phạm Thị Bích Trâm Thái Thị Hương (thtiiduli) Trần Thị Tường Vy Bùi Thị Thu Thảo Hoàng Thị Thu Trang Nguyễn Thị Huyền Trang Trương Phương Duyên Hồ Thúy Diệu Ngô Thị Ngọc Hoàng Hương Giang Nguyễn Thị Thúy Nga Lê Thị Lành Lê Thu Hằng Lê Thị Kim Uyên Lê Thị Như Thúy Nguyễn Phương Linh Kim Thoa Nguyễn Thị Hương Lê Thị Huyền Hồ Thị Minh Trâm Nguyễn Phước Thụy Miên Nguyễn Thị Thúy Phạm Thu Hà Trần Thị Thúy Vũ Thị Bích Hảo Nguyễn Đào Dạ Uyên Doãn Thu Trà Bùi Thanh Hương Phạm Xuân Mai Ngô Dương Phương Nguyên Dương Thị Hồng Nhung Nguyễn Kiều Oanh Nguyễn Hoàng Gia Hân Võ Ngọc Thùy Tiên