Theo quy định của pháp luật thì thời gian nghỉ trưa của người lao động (NLĐ) là 1 giờ hay 30 phút?

Những nơi tôi làm việc trước đây đều bố trí cho công nhân nghỉ trưa 1 giờ. Nhưng tại DN tôi đang làm chỉ cho nghỉ giữa ca 30 phút nên chúng tôi chỉ kịp ăn cơm là vào làm ngay, không có thời gian nghỉ ngơi. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật thì thời gian nghỉ trưa của người lao động (NLĐ) là 1 giờ hay 30 phút?

Trả lời:

Điều 63 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định về “ca làm việc” là khoảng thời gian làm việc của người lao động từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ cho đến khi kết thúc và bàn giao nhiệm vụ cho người khác, bao gồm cả thời gian làm việc và thời gian nghỉ giữa giờ. Trường hợp làm việc theo “ca liên tục” là trường hợp người lao động (NLĐ) làm việc trong ca từ 06 giờ trở lên và thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.

Điều 109 Bộ luật Lao động 2019, được hướng dẫn bời Điều 64 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định về thời gian nghỉ trong giờ làm việc đối với NLĐ làm việc theo thời giờ làm việc bình thường như sau:

- Người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục.

- Người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày, trong đó có ít nhất 03 giờ làm việc trong khung giờ làm việc ban đêm, thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

- Trường hợp người lao động làm việc theo “ca liên tục” như quy định tại khoản 3 Điều 63 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì thời gian nghỉ giữa giờ sẽ được tính vào giờ làm việc.

Ngoài thời gian nghỉ theo quy định trên, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có thể bố trí cho NLĐ các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động. Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh, NSDLĐ nên bố trí thêm thời gian nghỉ giữa giờ cho NLĐ để bảo đảm sức khỏe, hạn chế rủi ro xảy ra tai nạn lao động.

2.407