Tổng hợp tổ hợp xét tuyển các ngành của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2024?

(có 3 đánh giá)

Tổ hợp xét tuyển các ngành của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2024 được quy định thế nào? Nếu thí sinh xét tuyển sớm vào Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và đậu thì có buộc xác nhận nhập học sớm không? Câu hỏi của chị L (Hồ Chí Minh).

Tổng hợp tổ hợp xét tuyển các ngành của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2024?

Tổng hợp tổ hợp xét tuyển các ngành của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2024? (Hình từ Internet)

Tổng hợp tổ hợp xét tuyển các ngành của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2024?

Theo thông báo phương thức tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy năm 2024 của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh có đề cập về các tổ hợp môn dùng để xét tuyển các ngành của trường như sau:

https://lh7-us.googleusercontent.com/xTK7-XNzL6V2zd8IIyjP4kRcLuXDlYEuWgSwxUZgxqGu9ixgMgh3PWZ6I5aVmhIZmDpIMKZ47KqIPACiYMDxO7V7fT8ARuAAzzuZREeJyHUQxxrNEtHhNdNKEZa0mdvqyunVLp725X3mC64NlnsnRLE

Phương thức xét tuyển sớm vào Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 áp dụng với những đối tượng nào?

Căn cứ thông báo phương thức tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy năm 2024 của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thì những đối tượng sau sẽ được tuyển sinh vào Trường theo phương thức xét tuyển sớm :

(1) Đối tượng 2 (xét tuyển sớm):

- Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh/ hoặc tiếng Pháp/ hoặc tiếng Nhật. Những chứng chỉ này nếu có quy định về thời hạn thì phải còn giá trị đến ngày 30/6/2024.

- Điều kiện:

+ Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT;

+ Thứ hai, có trình độ ngoại ngữ quốc tế đạt tối thiểu như sau:

(i) Đối với tiếng Anh: IELTS đạt điểm từ 5,5 trở lên(do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp); hoặc TOEFL iBT đạt điểmtừ 65 trở lên (do Educational Testing Service (ETS) cấp);

(ii) Đối với tiếng Pháp (chỉ xét tuyển đối với ngành Luật): chứng chỉ DELF đạt từ trình độ B1 trở lên hoặc chứng chỉ TCF đạt điểm từ 300 trở lên/ kỹ năng trở lên. Hai loại chứng chỉ này phải do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp;

(iii) Đối với tiếng Nhật (chỉ xét tuyển đối với ngành Luật): chứng chỉ JLPT đạt từ trình độ N3 trở lên (do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation - JF) cấp, trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật).

+ Thứ ba, có điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (điểm trung bình này được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân).

- Nguyên tắc xét trúng tuyển: khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện theo quy định nêu trên nhiều hơn so với tổng chỉ tiêu của Phương thức 1, Trường sẽ xét trúng tuyển theo theo thứ tự ưu tiên:

(i) Điểm của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

(ii) Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

(iii) Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

(2) Đối tượng 3 (xét tuyển sớm):

- Thí sinh học tại các trường THPT chuyên, năng khiếu và các trường THPT có điểm trung bình trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT cao nhất theo Danh sách“Các trường THPT thuộc diện được ưu tiên xét tuyển sớm năm 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh”;

- Điều kiện:

+ Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT;

+ Thứ hai, phải học đủ 3 năm tại các trường có tên trong “Danh sách các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển sớm năm 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh”;

+ Thứ ba, có kết quả học tập của từng năm Lớp 10, Lớp 11 và Lớp 12 được xếp loại giỏi; và có tổng điểm trung bình năm học của 3 năm THPT đạt tổng điểm từ 24,5 trở lên (điểm trung bình này được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân).

+ Thứ tư, có điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 24,5 trở lên (điểm trung bình này được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân).

- Nguyên tắc xét trúng tuyển: khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện theo quy định nêu trên nhiều hơn so với tổng chỉ tiêu của Phương thức 1, Trường sẽ xét trúng tuyển theo theo thứ tự ưu tiên:

(i) Tổng điểm trung bình năm học của 3 năm THPT Lớp 10, Lớp 11 và Lớp 12 (được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

(ii) Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

(iii) Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

Nếu thí sinh xét tuyển sớm vào Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và đậu thì có buộc xác nhận nhập học sớm không?

Tại Điều 17 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:

Tổ chức đăng ký và xét tuyển thẳng

1. Căn cứ đề án tuyển sinh đã công bố, cơ sở đào tạo tổ chức cho thí sinh thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này đăng ký dự tuyển bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ sở đào tạo.

2. Cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển thẳng cho những thí sinh đủ điều kiện, công bố kết quả theo kế hoạch chung.

3. Thí sinh trúng tuyển thẳng có thể xác nhận nhập học sớm (khi đủ điều kiện), hoặc theo kế hoạch chung như những thí sinh khác; cơ sở đào tạo không được yêu cầu bắt buộc thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung.

4. Thí sinh trúng tuyển thẳng chưa xác nhận nhập học vẫn được sử dụng quyền đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung để có thêm cơ hội trúng tuyển như những thí sinh khác.

Theo quy định này thì nếu thí sinh xét tuyển sớm vào Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và đậu thì có thể xác nhận nhập học sớm (khi đủ điều kiện), hoặc theo kế hoạch chung như những thí sinh khác mà nhà trường không được yêu cầu bắt buộc thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung.

Lưu ý: Theo quy chế tuyển sinh năm 2024 do Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thông báo có đề cập đến nguyên tắc đăng ký xét tuyển, số lượng nguyện vọng đăng ký; và nguyên tắc xét đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) như sau:

- Nguyên tắc đăng ký xét tuyển và số lượng nguyện vọng đăng ký:

(i) Thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức “tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển” (tức đã đăng ký theo đối tượng 1) thì không được đăng ký theo phương thức “xét tuyển sớm” (tức không được đăng ký đối tượng 2 và/hoặc đối tượng 3);

(ii) Thí sinh đủ điều kiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo đối tượng 2 và đối tượng 3 thì được quyền đăng ký dự tuyển cả hai đối tượng;

(iii) Thí sinh thuộc đối tượng 1 được đăng ký tối đa 5 (năm) nguyện vọng; thí sinh thuộc đối tượng 2 và/hoặc đối tượng 3 được đăng ký không hạn chế số lượng nguyện vọng; các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường theo Phương thức 1 được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

(có 3 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.079