Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tuyển dụng viên chức năm 2024

(có 2 đánh giá)

Xin cho tôi hỏi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tuyển dụng viên chức năm 2024 với chỉ tiêu thế nào? - Hồng Hạnh (Cà Mau)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tuyển dụng viên chức năm 2024

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tuyển dụng viên chức năm 2024 (Hình từ internet)

Ngày 30/01/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo tuyển dụng viên chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo chỉ tiêu năm 2023.

Thông báo tuyển dụng: Tải về

Căn cứ Quyết định 1748/QĐ-BTC 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2023 và Quyết định 176/QĐ-BTC 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán và Tạp chí chứng khoán trực thuộc UBCKNN theo chỉ tiêu năm 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức UBCKNN năm 2024

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức UBCKNN là 19 chỉ tiêu (Bảng chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ứng với từng vị trí việc làm theo Phụ lục số 01 đính kèm).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển viên chức UBCKNN năm 2024

(1) Điều kiện chung

(1.1) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm của đơn vị dự tuyển.

(1.2) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

(2) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác và trình độ ngoại ngữ, tin học

(2.1) Về trình độ, chuyên ngành đào tạo và kinh nghiệm làm việc

* Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc ngành/chuyên ngành đào tạo được ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển:

- Tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm được xác định phù hợp khi có một trong các cụm từ tên theo các ngành/chuyên ngành đào tạo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Ví dụ: Vị trí tuyển dụng yêu cầu ngành/chuyên ngành Luật, thì tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ Luật là đủ điều kiện (luật kinh tế, luật học, luật, quản lý luật quốc tế...), trừ trường hợp đơn vị có yêu cầu khác.

- Đối với các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học (do cơ sở giáo dục trong nước hoặc nước ngoài cấp) ghi ngành/chuyên ngành đào tạo gần giống hoặc tương đồng với ngành/chuyên ngành đào tạo trong thông báo tuyển dụng thì Hội đồng tuyển dụng xem xét, đánh giá nội dung chương trình đào tạo, các môn học để quyết định việc đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn dự thi (về văn bằng trình độ chuyên môn) của thí sinh.

* Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc: Chi tiết theo vị trí tuyển dụng tại Phụ lục số 01.

Việc xác định kinh nghiệm làm việc của thí sinh được căn cứ theo: (i) Quyết định tuyển dụng (hoặc hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc); và (ii) Sổ bảo hiểm xã hội (hoặc Xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về thời gian tham gia công tác đóng bảo hiểm xã hội tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

(2.2) Về trình độ ngoại ngữ: Có khả năng sử dụng được ngoại ngữ tiếng Anh ở trình độ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng tại Phụ lục số 01.

(2.3) Về trình độ tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (cụ thể theo Phụ lục 01 đính kèm)

(3) Điều kiện miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1)

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ (vòng 1) gồm:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Anh cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài (học bằng tiếng Anh) hoặc học bằng tiếng Anh ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc đương nhiên được công nhận theo quy định của pháp luật.

- Có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ (tiếng Anh) theo quy định có giá trị tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn về ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

(4) Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP), gồm có:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

(có 2 đánh giá)
Hồ Quốc Tuấn
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.184