Mô tả công việc

- Tập hợp các số liệu từ kế toán thanh toán, tiến hành hạch toán tổng hợp và lập các báo biểu kế toán, báo cáo thuế theo qui định của nhà nước và Công ty.
- Kiểm tra, tổng hợp báo cáo của các chi nhánh, đơn vị thành viên, bảo đảm tính chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tập hợp các số liệu và lập các báo theo quy định của Tập đoàn & Công ty Liên danh
- Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày của các thực hiện trên máy/phần mềm kế toán, để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời các sai sót (nếu có) về nghiệp vụ hạch toán, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời.
- Lập, in các báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết quả kinh doanh theo đúng qui định của cơ quan thuế & của công ty.
- Phối hợp kiểm tra các khoản chi phí sử dụng theo kế hoạch được duyệt, tổng hợp phân tích chỉ tiêu sử dụng chi phí, doanh thu của công ty bảo đảm tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn.
- Hướng dẫn nghiệp vụ cho các phần hành kế toán của công ty và các chi nhánh trong công tác xử lý số liệu, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kiểm tra, hiệu chỉnh nghiệp vụ cho các kế toán tại chi nhánh để nắm rõ cách thức hạch toán đối với các phát sinh mới về nghiệp vụ hạch toán kế toán.
- Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc khi được yêu cầu.
- Thực hiện công tác lưu trữ số liệu, sổ sách, báo cáo liên quan đến phần hành phụ trách đảm bảo an toàn, bảo mật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.

Yêu cầu công việc

- Nắm vững các nghiệp vụ hạch toán kế toán & quyết toán thuế.
- Có kinh nghiệm làm việc với các đơn vị kiểm toán & quyết toán thuế trong nước
- Ưu tiên người có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán tổng hợp & kế toán thuế ngành sản xuất.

Phúc lợi công việc

- Mức lương hấp dẫn – trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
- Tuân thủ theo chính sách lương thưởng của công ty và quy định của Luật Lao động Việt Nam
- Được tham gia và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác của công ty

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 286 / 0
Logo Công Ty TNHH SX Và TM Thiết Bị Công Nghiệp Việt Nhật Công Ty TNHH SX Và TM Thiết Bị Công Nghiệp Việt Nhật
Số 40+41, Tập thể Z176, Xã Dương Xá, Huyện Gia lâm, Thành Phố Hà Nội
Quy mô: từ 100 - 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
29/01/2019

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
2 năm

Ứng viên
Nam nữ
Tuyển Dụng Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế
Công Ty TNHH SX Và TM Thiết Bị Công Nghiệp Việt Nhật
Nộp đơn