Mô tả công việc

Nhân viên Nhân sự sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ thực hiện các hoạt động của hệ thống Nhân sự, tư vấn về chính sách, thủ tục và quy trình tuyển dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
HR Officer is responsible to support the implementation of HR initiatives and systems, provide counseling on policies and procedures and hiring processes, including but not limited as bellow:

Chính sách & Phúc lợi
• Nắm rõ các thủ tục, chính sách và phúc lợi của công ty để hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên;
• Kiểm tra bảng chấm công;
• Tính lương hàng tháng cho công nhân viên;
• Lập báo cáo tiền lương, chính sách phúc lợi theo yêu cầu;
• Tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ cá nhân của cán bộ công nhân viên;
• Đảm bảo tất cả hồ sơ được cập nhật chính xác;

Quan hệ lao động
• Theo dõi và thực hiện các thủ tục đối với người lao động (hợp đồng lao động, thuyên chuyển, nghỉ việc, thăng chức, kỷ luật, khen thưởng, đánh giá, tăng lương, bảo hiểm xã hội…)
• Theo dõi biến động nhân sự
• Theo dõi tăng/giảm, bồi thường bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ các bộ công nhân viên
• Cập nhập báo cáo quân số công nhân định kỳ

Các công việc Hành chính
• Thực hiện các công việc hành chính: đăng ký làm thêm giờ
• Đặt vé máy bay, phòng khách sạn, phương tiện đi lại, xin visa, đặt vé cho các sự kiện;
• Tổ chức các sự kiện của công ty (du lịch, tiệc cuối năm, bóng đá, từ thiện…)
• Tiến hành các thủ tục hồ sơ thanh toán theo yêu cầu
• Thực hiện công tác công đoàn cho người lao động (sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ…)
• Quản lý nhà ở cho công nhân viên
• Hỗ trợ các bộ phận khác khi được yêu cầu.
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Compensation & Benefits
• Be well-aware of company’s procedures, policies, benefits to give guidance to employees;
• Check timesheets;
• Calculate monthly worker’s salary accurately;
• Prepare reports in the areas of salaries, compensation and benefits as per required;
• Organize and manager employee personal records and database;
• Ensure all records are kept accurately up-to-date;

HR Relationship
• Follow up and carry out the procedures for employees (labor contracts, transfer, dismissal, promotion, discipline, performance, salary increase, social insurance ...)
• Monitor the numbers of staff.
• Responsible of 2424 Insurance: increase/ decrease, compensation for accident insurance
• Update the periodic report of Sigma’s workers

Admin services
• Carry out administrative tasks: overtime registration…
• Book flights, accommodation, transportation, visa application, book tickets to events;
• Organize events (travel, party end-year, football, charity ...)
• Carry out the payment documentation procedures as required
• Carry out Union’s ability (birthday, sick visit, wedding ...)
• Housing management for employees
• Support other section if required.
• Other tasks as assigned by the supervisor

Yêu cầu công việc

• Nam, từ 25 – 32 tuổi
• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự
• Hiểu biết chức năng Nhân sự (tiền lương & lợi ích, tuyển dụng, đào tạo, phát triển…)
• Có hiểu biết và thực hiện tốt Luật Lao động ...;
• Thành thạo MS Office, đặc biệt là Excel,…
• Có tinh thần hợp tác, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề;
• Làm việc với định hướng kết quả, khả năng làm việc nhóm và thực hiện đa tác vụ;
• Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực, sẵn sàng đi công tác khi yêu cầu.

• Male, from 25 to 32 years old;
• Have at least 3 years of experience in general human resources service;
• Graduate from Universities major in HR administration or related major;
• Knowledge of HR functions (payroll & benefits, recruitment, training, development…)
• Have good understanding and implementation of Labor Code...;
• Proficient in MS Office, especially excels…
• Have collaboration spirit, strong problem solving and communication skills;
• Work with result orientation, high multi task ability and high team spirit;
• Have abilities to work independently and under pressure, willing to travel if necessary.

Phúc lợi công việc

Quyền lợi được hưởng
• Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam
• Bảo hiểm 24/24
• Trợ cấp điện thoại
• Trợ cấp ăn trưa
• Nghỉ mát khi có thể

Company benefits
• Equal opportunity of promotion is open to all staffs who are capable enough and have made great contribution to the Company;
• Annual leave, Insurance and other benefits in accordance Vietnamese labor code;
• 24/24 Insurance;
• Mobile phone allowance;
• Lunch offer;
• Summer Holiday when possible.

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 554 / 0
Logo Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật SIGMA Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật SIGMA
27th Floor, Tower A, HUD Tower, No. 37 Le Van Luong Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.
Quy mô: từ 100 - 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
18/06/2019

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng
Administration, Tuyển Dụng, Hành Chánh Văn Phòng, Pháp Luật Lao Động, Nhân Sự

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
3 năm

Ứng viên
Nam, từ 25 tới 32 tuổi
Tuyển Nhân Viên Nhân Sự (Nam, HR Officer)
Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật SIGMA
Nộp đơn