Mô tả công việc
• Tổ chức quản lý thông tin, hồ sơ nhân sự trong toàn Công ty;
• Thực hiện, theo dõi và phối hợp đề xuất ký Hợp đồng lao động/Gia hạn HĐLĐ với Người lao động;
• Tham gia xây dựng, phát triển hệ thống lương, thưởng, hệ thống đánh giá người lao động;
• Thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động theo quy định của Pháp luật và của Công ty;
• Tổ chức theo dõi, lập danh sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện các chế độ liên quan đến bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định của Nhà nước, quy chế của công ty.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý
Yêu cầu công việc
• Tốt nghiệp đại học trở lên.
• Am hiểu Luật lao động, luật doanh nghiệp, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.
• Có kinh nghiệm trong việc xây dựng KPIs, xây dựng hệ thống đánh giá người lao động
• Quyết liệt, dám nghĩ, dám làm
Phúc lợi công việc
• Thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn (lương cơ bản + lương mềm theo doanh thu).
• Thưởng theonóng theo hiệu quả công việc, thưởng chiến dịch.
• Đánh giá và xét tăng lương 6 tháng/lần.
• Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của pháp luật và các chế độ khác của Công ty.
• Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
• Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến cao.
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Chuyên Viên Nhân Sự
Hệ thống Giáo dục HOCMAI
Nộp đơn