Mô tả công việc

1. Trách nhiệm:

 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
 • Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CBNV công ty.
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
 • Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
 • Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện.
 • Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
 • Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
 • Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.
 • Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.
 • Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.
 • Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
 • Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chính của Công ty.
 • Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.
 • Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Phòng HCNS;
 • Rà soát và bổ sung các quy trình hoạt động của phòng HCNS.
 • Giám sát và thực hiện qui trình lưu trữ hồ sơ một cách nghiêm túc trong toàn Công ty.
 • Thực hiện các công việc trong Công ty theo đúng các qui trình đã được phê duyệt của Công ty.
 • Tuân thủ nghiêm túc nội qui và thỏa ước lao động tập thể Công ty ban hành.
 • Quản lý toàn bộ tài sản và trang thiết bị Công ty trong toàn phòng và toàn Công ty.

2. Quyền hạn:

 • Quản lý toàn bộ nhân viên trong Phòng HCNS.
 • Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc toàn bộ nhân viên trong phòng.
 • Giám sát việc thực hiện công việc, tiến độ của nhân viên trong phòng, đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên trực thuộc.
 • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển….đối với nhân viên trong phòng.
 • Yêu cầu mọi bộ phận trong Công ty báo cáo, thuyết minh, cung cấp dữ liệu chính thức để Phòng hoàn thành nhiệm vụ do BGĐ giao.
 • Tham gia cùng các trưởng đơn vị xây dựng bộ máy bao gồm các chức danh, lương, biên chế nhân sự đảm bảo tính gọn nhẹ hiệu quả.
 • Thừa uỷ nhiệm của BGĐ truyền đạt những chủ trương, chỉ thị củ
Yêu cầu công việc

Kinh nghiệm

 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chính. - Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Trình độ / Bằng cấp

 • Tốt nghiệp đại học các ngành quản trị, hành chính, luật trở lên.
 • Vi tính văn phòng tương đương trình độ B trở lên.

Kỹ năng

 • Có khả năng hoà nhập, tiếp cận, kiểm soát và quản lý đội ngũ nhân viên trong môi trường làm việc mới;
 • Có khả năng quản lý, phân công và hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thuyết trình tốt;

Phẩm chất

 • Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
 • Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.
 • Sáng tạo trong công việc.
Phúc lợi công việc
 • Mức lương: 15-20 triệu
 • Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của công ty
 • Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 359 / 0
Logo Công ty TNHH Minh Phúc - MP Telecom Công ty TNHH Minh Phúc - MP Telecom
Tầng 10, Tòa Nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
01/08/2018

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Trưởng phòng/ Quản lý cấp trung


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Cao đẳng

Kinh nghiệm làm việc
3 năm

Ứng viên
Nam nữ
[MPHR - Clients] - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Mảng Thiết Kế Nội Thất)
Công ty TNHH Minh Phúc - MP Telecom
Nộp đơn