Có bao nhiêu hình thức kỷ luật lao động? Hình thức nào sẽ được xóa và thời hiệu xử lý kỷ luật là bao lâu?

(có 3 đánh giá)

Cho tôi hỏi hiện nay có bao nhiêu hình thức kỷ luật lao động? Hình thức nào sẽ được xóa và thời hiệu xử lý kỷ luật là bao lâu? Trong thời gian nào không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động? (Thanh Nga - Long Thành)

Có bao nhiêu hình thức kỷ luật lao động?

Căn cứ Điều 124 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Hình thức xử lý kỷ luật lao động

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

3. Cách chức.

4. Sa thải.”

Theo quy định nêu trên thì có 4 hình thức xử lý kỷ luật lao động, gồm có khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức và sa thải.

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là bao lâu?

Tại Điều 123 Bộ luật Lao động 2019 quy định cụ thể:

“Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

1. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.

2. Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của Bộ luật này, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

3. Người sử dụng lao động phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Theo đó, thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng nếu những hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động, những vi phạm khác thời hiệu xử lý là 06 tháng.

Nếu thuộc những trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật lao động thì khi hết thời gian này, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian đó.

Các hình thức kỷ luật lao động và thời hiệu xử lý kỷ luật (Hình từ internet)

Trong thời gian nào không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động?

Tại khoản 4 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

...

4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;

d) Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.”

Theo đó, người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian trên.

Đồng thời cũng không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Hình thức kỷ luật nào sẽ được xóa kỷ luật lao động?

Tại khoản 1 Điều 126 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

“Xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động

1. Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật.

2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ thì có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn.”

Theo đó, người lao động sẽ đương nhiên được xóa kỷ luật lao động nếu không tiếp tục vi phạm sau thời gian:

+ 03 tháng kể từ ngày bị xử lý nếu bị khiển trách;

+ 06 tháng kể từ ngày bị xử lý nếu bị kéo dài thời hạn nâng lương;

+ 03 năm kể từ ngày bị xử lý nếu bị cách chức.

(có 3 đánh giá)
Nguyễn Anh Hương Thảo
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.258