Công thức tính phụ cấp thâm niên đối với một số đối tượng hiện nay được quy định như thế nào?

(có 2 đánh giá)

Mức phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức được tính như thế nào? Mức phụ cấp thâm niên nghề đối với công nhân công an được tính như thế nào? Mức phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo được tính như thế nào? Câu hỏi của Minh Tùng (Quảng Nam)

Mức phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức được tính như thế nào?

Căn cứ Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 76/2009/NĐ-CP) quy định về các chế độ phụ cấp lương như sau:

Các chế độ phụ cấp lương

1. Phụ cấp thâm niên vượt khung:

áp dụng đối với các đối tượng xếp lương theo bảng 2, bảng 3, bảng 4 và bảng 7 quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 , đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.

8. Các chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề hoặc công việc:

a) Phụ cấp thâm niên nghề:

Áp dụng đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu và cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.

Mức phụ cấp như sau: sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

...

Theo đó, cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành cứ sau 5 năm (đủ 60 tháng) sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

Phục cấp thâm niên nghề = 5% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp làm thêm giờ trong ngành ( nếu có).

Lưu ý: Từ năm thứ sáu trở đi thì mỗi năm cán bộ công chức sẽ được tính thêm 1%.

Công thức tính phụ cấp thâm niên đối với một số đối tượng hiện nay được quy định như thế nào

Công thức tính phụ cấp thâm niên đối với một số đối tượng hiện nay được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Mức phụ cấp thâm niên nghề đối với công nhân công an được tính như thế nào?

Căn cứ Điều 10 Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định về mức phụ cấp thâm niên nghề như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân công an

1. Mức phụ cấp

Công nhân công an có thời gian phục vụ trong Công an nhân dân đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp

a) Thời gian phục vụ trong Công an nhân dân;

b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp

a) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

b) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

c) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam, sau đó bị kỷ luật buộc thôi việc.

Theo quy định trên thì công nhân công an có đủ 05 năm phục vụ trong lực lượng công an nhân dân thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên nghề = 5% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Mức phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo được tính như thế nào?

Căn cứ Điều 4 Nghị định 77/2021/NĐ-CP thì nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên nghề = Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) x Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ x Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Mức phụ cấp thâm niên nghề đối với Thanh tra được tính như thế nào?

Căn cứ Điều 2 Thông tư liên tịch 04/2009/TT-BNV-BTC thì cán bộ công chức quy định tại Điều 1 Thông tư 04/2009/TT-BNV-BTC có thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp theo quy định và làm việc đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Phụ cấp thâm niên nghề = Hệ số lương chức vụ hoặc hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo và % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng x Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng thời kỳ x Mức % phụ cấp thâm niên nghề được hưởng

Từ năm thứ sáu trở đi thì cứ mỗi năm cán bộ công chức Thanh tra (đủ 12 tháng) sẽ được tính thêm 1%.

(có 2 đánh giá)
Thành Nhân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.812