Bỏ phụ cấp thâm niên, lương giáo viên không giảm mà còn có thể tăng

Nhiều người thắc mắc lương giáo viên khi bỏ phụ cấp thâm niên liệu có bị giảm đi? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên.

Bỏ phụ cấp thâm niên giáo viên từ 01/7/2022

Điều 76 Luật giáo dục 2019 quy định chính sách tiền lương của nhà giáo cụ thể như sau:

Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ theo quy định trên thì giáo viên không còn được hưởng phụ cấp thâm niên. Kèm theo đó, Nghị quyết 27/NQ-TW cũng nêu rõ, sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức).

Đến Công văn 8982 ngày 27/7/2020 của Bộ Tài chính, việc cải cách tiền lương, bãi bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo đã được lùi đến ngày 01/7/2022.

Bỏ phụ cấp thâm niên, lương giáo viên không giảm mà còn thêm thưởng

Nội dung cải cách ở Nghị quyết 27 quy định:

Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm:

Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương)

Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:

- Xây dựng 01 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm):

  • Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị;
  • Giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất;
  • Giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới.

- Xây dựng 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

  • Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;
  • Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;
  • Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
  • Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Như vậy, mặc dù bỏ phụ cấp thâm niên nhưng quyền lợi của giáo viên cũng không bị ảnh hưởng. Mức lương sẽ không giảm thậm chí còn tăng do có thêm tiền thưởng.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
3.059 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Giáo viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Giáo viên
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Giáo viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Giáo viên