Trách nhiệm của Luật sư trong các Công ty Luật hợp danh như thế nào?

Với loại hình công ty Luật hợp danh, trách nhiệm của các Luật sư được phân định rạch ròi giữa Luật sư góp vốn và Luật sư hợp danh theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật luật sư.

Đặc điểm của Công ty Luật hợp danh là gì?

Theo quy định của Luật Luật sư thì Công ty Luật có thể tổ chức dưới 02 dạng, hoặc là Công ty TNHH hoặc là Công ty hợp danh. Mô hình tổ chức theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì Công ty hợp danh là Công ty ở đó có ít nhất 02 thành viên hợp danh và các thành viên góp vốn. Ở đó các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn, các thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn dựa trên tỉ lệ vốn góp thực tế của mình vào công ty.

Tuy nhiên với đặc thù nghề nghiệp, với Công ty Luật hợp danh thì chỉ có các thành viên hợp danh là Luật sư và không có thành viên góp vốn.

Luật sư trong Công ty Luật hợp danh có vai trò là gì?

Như đã đề cập, theo quy định thì trong Công ty Luật hợp danh, không có thành viên góp vốn. Cho nên các Luật sư trong Công ty Luật hợp danh chỉ có thể rơi vào một trong 03 trường hợp:

  • Là thành viên hợp danh theo quy định của Luật Luật sư;
  • Là Luật sư cộng sự theo sự thỏa thuận hợp tác giữa Luật sư với với Công ty Luật hợp danh đó;
  • Là người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Đặc điểm nghề Luật sư phù hợp với tổ chức theo mô hình hợp danh

Nghề luật sư là một nghề mang tính tự do, dựa trên sự hiểu biết pháp luật và áp dụng pháp luật, mà chức năng cơ bản là phụng sự công lý và mục đích cao cả của hoạt động tư pháp. Hoạt động của luật sư thông qua các tổ chức hành nghề luật sư.

Công ty Luật hợp danh là loại hình công ty với nhiều tính đặc thù từ thành viên, cơ cấu tổ chức, quản lý đến việc phân chia quyền lực, quyền quản lý công ty được giao cho các luật sư. Công ty Luật hợp danh gia nhập, hoạt động và rút lui khỏi thị trường do tác động của nhiều yếu tố khác nhau, có yếu tố mang tính chủ quan và có yếu tố mang tính khác quan. Điều đó cho thấy, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, việc nhận diện công ty Luật hợp danh cần xác định trên cơ sở nguồn gốc, nền tảng kinh tế và pháp lý của loại hình công ty này.

Theo Trương Nguyễn Thạch
2.032 
Click vào đây để xem danh sách 1.475 Tuyển dụng luật sư đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng luật sư
Click vào đây để xem danh sách 1.475 Tuyển dụng luật sư đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng luật sư

Phan Thanh Ngọc Nguyễn Ngọc Anh Hoàng Công Văn Trần Minh Phúc Vũ Việt Anh Lê Hữu Phước Lê Quang Vinh Nguyễn Phú Qui Tùng Lâm Lê Đào Như Tín Hoàng Văn Thân Nguyễn Phong Thịnh Nguyễn Minh Trần Văn Tiên Nguyễn Quang Thanh Nguyễn Công Trung Nguyễn Văn Vang Nguyễn Văn Thiệu Nguyễn Lê Quốc Bình Phùng Minh Trí Nguyễn Hiền Nguyễn Văn Thiệu Vũ Văn Huấn Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Trung Hậu Nguyễn Quang Huy Đinh Thế Tú Phan Thanh Sơn Nguyễn Trần Thịnh Vũ Thị Vân Anh Nguyễn Tuấn Anh Phạm Thái Đan Mạnh Huỳnh Công Hậu Nguyễn Phương Quang Ta Duy Thuong Nguyễn Ngọc Hà Mai Nguyễn Thúy Cẩm Nguyễn Thị Mừng Đỗ Thị Phương Lê Thị Kim Anh Đồng Hồng Nhung Hồ Thủy Tiên Trần Thị Ngọc Thi Bùi Khánh Huyền Nguyễn Thu Trang Nguyễn Thị Mỹ Hoa Đỗ Thị Phương Nguyễn Hoàng Phương Nghi Nguyễn Hà Nguyễn Thị Khánh Ly Lê Thị Tuyến Nguyễn Khánh Ngọc Nguyễn Thanh Thảo Trần Đoàn Trúc Thùy Lê Hồng Bảo Chương Cao Ngọc Bích Diệu Linh Nguyễn Ngọc Duyên Quách Kiều Trinh Nguyễn Hồng Hạnh Lê Thị Thùy Trâm Nguyễn Thị Thái Yên Trương Thị Hoài Sương Trương Thị Quỳnh Chu Phương Anh Huỳnh Minh Trang Trần Y Quỳnh Nguyễn Ngọc Hiền Lưu Thị Huệ Nguyễn Thị Phúc Nguyễn Thị Hoa Trần Thị Mỹ Linh Nguyễn Thị Thanh Trâm Phạm Thị Thúy Vi Hoàng Thị Huệ Trần Thị Bích Vân Đinh Thị Khánh Vân Nguyễn Hoàng Thái Uyên Trần Thị Thảo Nguyên Huỳnh Lan Hương Võ Ngọc Hồng Phúc Mai Nguyễn Thúy Cẩm Vũ Thị Kiều Trang Nguyễn Thị Xuân Lê Thị Hoa Trần Thị Ngọc Ánh Vũ Hải Đan Thanh Vũ Thị Duyên Nguyễn Thị Nguyệt Nga Bùi Thị Thảo Mi