Trách nhiệm của Luật sư trong các Công ty Luật hợp danh như thế nào?

Với loại hình công ty Luật hợp danh, trách nhiệm của các Luật sư được phân định rạch ròi giữa Luật sư góp vốn và Luật sư hợp danh theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật luật sư.

Đặc điểm của Công ty Luật hợp danh là gì?

Theo quy định của Luật Luật sư thì Công ty Luật có thể tổ chức dưới 02 dạng, hoặc là Công ty TNHH hoặc là Công ty hợp danh. Mô hình tổ chức theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì Công ty hợp danh là Công ty ở đó có ít nhất 02 thành viên hợp danh và các thành viên góp vốn. Ở đó các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn, các thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn dựa trên tỉ lệ vốn góp thực tế của mình vào công ty.

Tuy nhiên với đặc thù nghề nghiệp, với Công ty Luật hợp danh thì chỉ có các thành viên hợp danh là Luật sư và không có thành viên góp vốn.

Luật sư trong Công ty Luật hợp danh có vai trò là gì?

Như đã đề cập, theo quy định thì trong Công ty Luật hợp danh, không có thành viên góp vốn. Cho nên các Luật sư trong Công ty Luật hợp danh chỉ có thể rơi vào một trong 03 trường hợp:

  • Là thành viên hợp danh theo quy định của Luật Luật sư;
  • Là Luật sư cộng sự theo sự thỏa thuận hợp tác giữa Luật sư với với Công ty Luật hợp danh đó;
  • Là người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Đặc điểm nghề Luật sư phù hợp với tổ chức theo mô hình hợp danh

Nghề luật sư là một nghề mang tính tự do, dựa trên sự hiểu biết pháp luật và áp dụng pháp luật, mà chức năng cơ bản là phụng sự công lý và mục đích cao cả của hoạt động tư pháp. Hoạt động của luật sư thông qua các tổ chức hành nghề luật sư.

Công ty Luật hợp danh là loại hình công ty với nhiều tính đặc thù từ thành viên, cơ cấu tổ chức, quản lý đến việc phân chia quyền lực, quyền quản lý công ty được giao cho các luật sư. Công ty Luật hợp danh gia nhập, hoạt động và rút lui khỏi thị trường do tác động của nhiều yếu tố khác nhau, có yếu tố mang tính chủ quan và có yếu tố mang tính khác quan. Điều đó cho thấy, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, việc nhận diện công ty Luật hợp danh cần xác định trên cơ sở nguồn gốc, nền tảng kinh tế và pháp lý của loại hình công ty này.

Theo Trương Nguyễn Thạch
2.085 
Click vào đây để xem danh sách 1.569 Tuyển dụng luật sư đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng luật sư
Click vào đây để xem danh sách 1.569 Tuyển dụng luật sư đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng luật sư

Lê Khánh Duy Nguyễn Hữu Bách Vũ Ngọc Bánh Nguyễn Tiến Hưng Trần Văn Hoa Vũ Xuân Hoàng Vũ Văn Vân Trần Minh Duy Đào Văn Hảo Nguyễn Minh Tú Trần Bá Đạt Nguyễn Minh Tấn Nguyễn Hồng Đăng Hà Mẫn Đạt Võ Đức Viên Khang Kiều Thanh Phú Nguyễn Hoài Nam Đỗ Hiệp Trịnh Phước Toàn Trần Minh Thuận Hồ Hữu Tài Trương Quốc Hùng Phạm Đăng Khoa Đặng Anh Khoa Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Minh Tấn Nguyễn Thanh Lam Nguyễn Thị Thùy Dương Đỗ Thị Bé Trâm Đặng Trần Mỹ Huyền Kiều Thị Nguyệt Phương Trương Thanh Bình Vũ Thị Khánh Ly Trần Thị Diệu Linh Chung Thị Hiền Nguyễn Thị Huỳnh Giao Đinh Thị Bé Trần Lê Vân Hà Nguyễn Thùy Ngân Trần Thị Yến Bùi Thị Bích Tiên Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Thị Đoan Hà Trần Thị Kiều Trang Trần Thị Quý Đặng Thị Thanh Hường Tạ Ngọc Phương Trinh Đặng Như Ngọc Võ Thị Trúc Ly Trần Ngọc Nữ Nguyễn Phương Thúy Lê Bảo Ngọc Nguyễn Thị Mai Nhi Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Thuỳ Linh Ngô Thị Hồng Phượng Trương Ngọc Thảo Quỳnh Nguyễn Trịnh Tố Nhi Hảo Nguyễn Đinh Ngọc Vũ Thị Thúy Nguyễn Thị Ái Huệ Nguyễn Thùy Linh Bùi Thị Thùy Nguyễn Tuyên Trần Hoàng Yến Thu Trang Nguyễn Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Ngọc Thạch Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Kim Oanh Nguyễn Thị Kim Oanh Nguyễn Thị Phương Anh Hồng Hạnh Phan Thị Kim Nhị Bùi Thị Như Ý Nguyễn Thị Ngân Hồ Thị Mỹ lệ Nguyễn Thị Mỹ Linh Huỳnh Ngọc Hoàng Oanh Võ Thị Mỹ Duyên Phan Nguyễn Uyên Vy Pham Thị Thanh Thịnh Nguyễn Hoài Anh Cà Thị Phương Nguyễn Ngọc Bích Lê Thị Cẩm Ly Lưu Thùy Trang Nguyễn Thị Kiều Dung Lê Võ Kiều Linh