Công ty có được thưởng Tết cho người lao động bằng sản phẩm không?

(có 2 đánh giá)

Năm nay vì kinh tế khó khăn nên công ty tôi thưởng Tết cho nhân viên bằng sản phẩm thay vì tiền. Vậy, trường hợp này công ty có được thưởng Tết cho người lao động bằng sản phẩm không? Nhận thưởng Tết bằng sản phẩm có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? câu hỏi của anh H (Gia Lai).

Công ty có bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động không?

Tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thưởng như sau:

Thưởng

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo quy định này có thể hiểu thưởng là khoản tiền hoặc tài sản mà doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trả cho người lao động nhằm tuyên dương, khích lệ tinh thần cho người lao động.

Pháp luật không bắt buộc công ty phải thưởng Tết cho nhân viên. Việc thưởng Tết hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

- Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, có thể thưởng Tết cao cho nhân viên.

- Mức độ hoàn thành công việc được giao của người lao động và những đóng góp cho doanh nghiệp.

- Quy chế thưởng của công ty.

Công ty có được thưởng Tết cho người lao động bằng sản phẩm không?

Công ty có được thưởng Tết cho người lao động bằng sản phẩm không? (Hình từ Internet)

Có được thưởng Tết cho người lao động bằng sản phẩm?

Tại khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 đã giải thích: "Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.".

Theo quy định này, thưởng có thể là tiền hoặc tài sản hoặc hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động.

Như vậy, việc thưởng Tết cho người lao động bằng sản phẩm là đúng với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi thưởng Tết cho người lao động bằng sản phẩm, công ty cần lưu ý:

- Tại Quy chế thưởng công ty phải được công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

- Sản phẩm dùng để thưởng cho người lao động phải đảm bảo:

+ Không phải là hàng hóa cấm kinh doanh, sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

+ Sản phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không vi phạm các quy định về chất lượng sản phẩm.

+ Sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của người lao động.

+ Giá trị của sản phẩm cần tương xứng với mức thưởng Tết của công ty.

Người lao động nhận thưởng Tết thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định các khoản thưởng sau sẽ không chịu thuế thu nhập cá nhân:

Các khoản thu nhập chịu thuế

...

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

...

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

e.1.3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

e.1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

Theo đó, các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán thì đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ các khoản tiền thưởng như:

- Tiền thưởng kèm theo danh hiệu được Nhà nước phong tặng quy định tại điểm e.1;

- Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

- Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

- Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, trường hợp người lao động nhận thưởng Tết bằng sản phẩm thì vẫn có thể phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

(có 2 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.072