Điểm mới của việc giao kết hợp đồng và hình thức giao kết Hợp đồng trong Bộ luật lao động 2019

Trong Bộ luật lao động 2019 đã có những điểm mới nhất định về vấn đề giao kết hợp đồng cũng như hình thức giao kết hợp đồng so với Luật lao động hiện hành, cụ thể như sau

Theo Bộ luật lao động hiện hành quy định thì Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản.

Ngoài ra, đối với công việc tạm thời dưới 03 tháng thì các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Tuy nhiên tại Bộ luật lao động 2019 quy định về hợp đồng lao động theo hướng bảo vệ tốt hơn với người lao động, cụ thể tại điều 14 Luật này quy định:

“Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.”

Ngoài ra, Luật hiện hành cũng quy định đối với công việc tạm thời dưới 03 tháng thì các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Ở Bộ luật lao động 2019 đã có sự thay đổi về quy định thời gian giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói cụ thể: Tại khoản 2 Điều 14 quy định về hình thức giao kết hợp đồng có thể thực hiện bằng lời nói như sau:

“Hai bên có thể giao kết HĐLĐ bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”

Việc ghi nhận hình thức giao kết hợp đồng lao động thông qua giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng văn bản phù hợp với thời đại mới và sự phát triển vượt bậc của công nghệ có lợi, thuận tiện cho cả người lao động và người sử dụng lao động.

Như vậy, từ ngày 1/1/2021 sẽ có 3 hình thức giao kết là: Bằng văn bản; bằng lời nói và giao kết thông qua phương tiện điện tử.

Theo Quỳnh Ny
2.175 

Thanh Tú Trần Phan Tấn Vinh Trần Vũ Huy Sơn Nam AK Lê Thanh Tùng Nguyễn Duy Hoàng Đỗ Hoàng Anh Minh Huỳnh Nguyễn Bảo Nghiêm Huỳnh Tấn Cương Lê Hồng Ngọc Bùi Ngô Hoàng Kỳ Lê Đức Minh Trương Minh Phương Dương An Khương Lê Văn Ngọc Đinh Quý Thành Huỳnh Ngọc Châu Lã Văn Nhân Phạm Văn Sơn Lường Văn Đông Nguyễn Văn Hà Phạm Trung Thành Đoàn Nguyễn Trường Giang Nguyễn Minh Quân Lê Huy Bình Đỗ Ngọc Thắng Cao Xuân Đức Peter Chang Nguyễn Thành Long Mai Xuân Thoại Nguyễn Thanh Tùng Mai Thị Thu Hiền Đặng Thị Thuỳ Vy Bá Văn Thanh Thúy Nguyễn Phương Hoa Nguyễn Thị Thi Ngân Võ Thị Mỹ Duyên ĐÀO THU HUYỀN Đào Huyền My Phạm Thị Phương Thảo Võ Thị Kim Hồng Nguyễn Thị Chi Ngọc Huyền Nguyễn Đỗ Thái Ngự TẠ THỊ HỒNG LĨNH Nguyễn Như Trang Bạch Cung Trương Thị Ánh Nguyễn Thị Thu Thùy Nguyễn Thị Khánh Huyền Nguyễn Thị Kim Ngân Lê Thị Khuyên Hoàng Thị Ly Phạm Thu Hạnh Phan Thanh Trúc Nguyễn Thị Thùy Hương Đào Lựu Mộng Tuyền Võ Thị Yến Luy Trang Ly Nguyễn Tường Ân Lưu Thị Đan Phạm Thái Quỳnh Như Nguyễn Thị Thùy Trang Nguyễn Huỳnh thanh thảo Hoàng Thị Hoài Liên Quyền Thị Huyền Nguyễn Lê Quỳnh Hoa Phạm Hải Yến Hồ Thị Tuyết Hồng Hoàng Diệu Linh Nguyễn Thị Uyên Nguyễn Thị Hương Thảo Trần Thị Hải Hậu Le Thi Phuoc Nguyễn Thị Hồng Thắm Đinh Thị Khánh Linh Trần Thị Như Ngọc Lê Thị Ngọc Trang Trần Thị Xuyến Trần Thị Ngọc Tuyết Hồ Thị Nhiên Nguyễn Đắc Mộng Ngọc Hoàng Thị Phương Lan hdsghs igha agdih