Dưới đây là những trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, tin học khi thi tuyển công chức từ 01/12/2020

Việc thi tuyển công chức sẽ chính thức được thực hiện theo 2 vòng gồm vòng thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung và vòng thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Điều này được quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/12/2020.

Tại điểm c, khoản 1, điều 8  nghị định quy định các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin. Điều này được quy định tại điểm d, khoản 1, điều 8 của nghị định 138/2020/NĐ-CP.

Việc quy định đối tượng được miễn thi ngoại ngữ, tin học khi thi tuyển công chức tại nghị định 138/2020/NĐ-CP đã có những bổ sung so với các nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Theo đó nếu thuộc các trường hợp trên, công chức khi thi tuyển công chức sẽ được Miễn phần thi ngoại ngữ, tin học ở vòng 1.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.447