Ép người lao động đi làm vào ngày Tết, doanh nghiệp có bị phạt không?

Người lao động có bắt buộc phải đi làm ngày Tết không? Ép người lao động đi làm vào ngày Tết, doanh nghiệp có bị phạt không? Câu hỏi đến từ anh L.T sống ở Biên Hòa.

Người lao động có bắt buộc phải đi làm ngày Tết không?

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết. Trường hợp đi làm vào các ngày lễ, Tết, người lao động sẽ được tính là làm thêm giờ.

Bên cạnh đó, theo điểm a khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động quy định về điều kiện sử dụng lao động làm thêm giờ như sau:

Làm thêm giờ

...

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

a) Phải được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

c) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.”

Như vậy, có thể thấy, người lao động không bắt buộc phải đi làm vào ngày Tết. Doanh nghiệp chỉ được sử dụng lao động làm thêm giờ nếu như người đó đồng ý.

Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng.

Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Ép người lao động đi làm vào ngày Tết, doanh nghiệp có bị phạt không?

Ép người lao động đi làm vào ngày Tết, doanh nghiệp có bị phạt không? (Hình từ Internet)

Ép người lao động đi làm vào ngày Tết, doanh nghiệp có bị phạt không?

Như đã phân tích, doanh nghiệp chỉ được sử dụng lao động làm thêm giờ nếu được người lao động đó đồng ý. Trường hợp người lao động từ chối làm thêm giờ thì doanh nghiệp cũng phải chấp nhận bởi đây là quyền của họ.

Trường hợp cố tình bắt ép người lao động đi làm vào ngày Tết, doanh nghiệp sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Lúc này, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 3 Điều 18 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

...

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động.”

Theo đó, doanh nghiệp ép người lao động đi làm vào ngày Tết có thể bị phạt tiền từ 40 triệu - 50 triệu đồng (theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022).

Người lao động làm việc ngày Tết được hưởng mức lương như thế nào?

Trường hợp muốn tổ chức làm thêm vào ngày Tết, doanh nghiệp phải đảm bảo trả lương theo mức được Nhà nước quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 được hướng dẫn bởi Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.”

Ngoài ra, đối với trường hợp vào ban đêm thì người lao động còn được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định nêu trên, còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Như vậy, việc bắt buộc người lao động làm thêm vào ngày Tết là trái với quy định của pháp luật, nếu như không được người lao động đồng ý, cũng như việc làm thêm giờ cũng phải đảm bảo giờ làm việc, cũng như trả lương theo đúng quy định.

Nguyễn Anh Hương Thảo
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.117