Giao thừa là gì? Người lao động làm thêm giờ vào đêm giao thừa được tính lương ra sao?

(có 2 đánh giá)

Giao thừa hằng năm được xác định như thế nào? Người lao động làm việc vào đêm giao thừa được tính lương thế nào và phần lương này có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? câu hỏi của anh N (Hà Nội).

Giao thừa là gì? Người lao động làm việc vào ngày giao thừa được tính lương thế nào?

Giao thừa là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đánh dấu sự kết thúc của năm cũ và bắt đầu của năm mới. Giao thừa thường diễn ra vào đêm cuối cùng của năm cũ, trước thời khắc 0 giờ : 0 phút : 0 giây của ngày đầu tiên của năm mới.

Cụ thể một năm sẽ có hai ngày giao thừa:

(1) Giao thừa Dương lịch: Giao thừa Dương lịch sẽ luôn là thời gian cố định diễn ra mỗi năm vào đúng 12 giờ đêm của ngày 31 tháng 12 Dương lịch.

(2) Giao thừa Âm lịch: Giao thừa Âm lịch hay Tết Nguyên Đán sẽ diễn ra vào đúng 12 giờ đêm ngày 30 tháng Chạp Âm lịch. Nếu là tháng thiếu không có ngày 30 thì đêm Giao thừa sẽ rơi vào đêm ngày 29 tháng Chạp.

Tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Như vậy, ngày giao thừa dương lịch không rơi vào ngày lễ, tết, do đó nếu người lao động làm việc vào ngày này sẽ hưởng lương như ngày thường.

Tuy nhiên, nếu ngày giao thừa dương lịch rơi vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động sẽ được hưởng ít nhất 200% lương theo điểm b khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.

Giao thừa là gì? Người lao động làm thêm giờ vào đêm giao thừa được tính lương ra sao?

Giao thừa là gì? Người lao động làm thêm giờ vào đêm giao thừa được tính lương ra sao? (Hình từ Internet)

Người lao động làm thêm giờ vào đêm giao thừa Dương lịch được tính lương ra sao?

Tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo quy định trên, lương của người lao động làm thêm giờ vào đêm giao thừa Dương lịch được xác định như sau:

Trường hợp 01: Ngày giao thừa Dương lịch rơi vào ngày làm việc bình thường:

- Trường hợp không làm thêm giờ vào ban ngày:

Lương làm thêm = Lương thực trả của ngày làm việc bình thường x 200%

- Trường hợp có làm thêm giờ vào ban ngày:

Lương làm thêm = Lương thực trả của ngày làm việc bình thường x 210%

Trường hợp 02: Ngày giao thừa của Tết Dương lịch là ngày nghỉ hàng tuần:

Lương làm thêm = Lương thực trả của ngày làm việc bình thường x 270%

Tiền lương làm thêm giờ vào đêm giao thừa Dương lịch của người lao động có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Tại tiết i.1 điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:

Các khoản thu nhập được miễn thuế

1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

...

i) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:

i.1) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Theo đó, khoản tiền lương thêm giờ vào đêm giao thừa Dương lịch của người lao động được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm việc trong giờ quy định sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Đồng nghĩa, phần thu nhập này sẽ không tính thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ

(có 2 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.171