Hợp đồng mùa vụ không còn phù hợp khi giao kết hợp đồng lao động

(có 2 đánh giá)

Chỉ còn 02 tháng nữa là Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Bộ luật lao động 2019 có những điểm mới nhất định và trong đó có quy định nổi bật nổi bật về việc chính thức bỏ Hợp đồng mùa vụ trong Hợp đồng lao động.

Tại Điều 22 Bộ luật lao động hiện hành quy định có 03 loại hợp đồng như sau:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn,

Hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ 12 tháng đến 36 tháng)

Hợp đồng lao động mùa vụ (dưới 12 tháng)

Theo đó, Điều 20 Luật mới quy định, chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động là:

Xác định thời hạn;

Không xác định thời hạn,

Loại hợp đồng theo mùa vụ bị bãi bỏ từ ngày Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực.

Như vậy, thay vì có thể ký hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng, người sử dụng lao động từ 01/01/2021 bắt buộc phải ký một trong hai loại hợp đồng là xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với người lao động.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

(có 2 đánh giá)
Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.590