Hướng dẫn cách làm bài tập chia thừa kế

(có 1 đánh giá)

Thừa kế là một nội dung hấp dẫn trong môn luật dân sự, vậy cách làm bài tập chia thừa kế như thế nào để đạt kết quả tốt nhất? – Trọng Tín (An Giang)

Hướng dẫn cách làm bài tập chia thừa kế

Cách làm bài tập chia thừa kế (Hình từ internet)

1.Kiến thức cơ bản về thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015

Để biết cách làm bài tập chia thừa kế thì sinh viên cần nắm vững những kiến thức cơ bản về thừa kế được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015, đơn cử như:

Quyền thừa kế

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

Di sản

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Người thừa kế

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Người thừa kế theo pháp luật

- Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

+ Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

+ Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

+ Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

- Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

- Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Hướng dẫn cách làm bài tập chia thừa kế

Để làm bài tập chia thừa kế một cách tốt nhất, sinh viên luật cần nắm vững các bước sau:

Xác định di sản thừa kế

Bao gồm tất cả tài sản, quyền và nghĩa vụ mà người để lại có vào thời điểm mở thừa kế.

Cần phân biệt tài sản riêng, tài sản chung và tài sản liên quan đến di chúc.

Xác định người thừa kế

Dựa vào di chúc (nếu có) và nếu không có di chúc thì di sản thừa kế sẽ chia theo pháp luật để xác định những người có quyền thừa kế.

Chia di sản thừa kế:

- Trường hợp có di chúc:

Chia theo di chúc, đảm bảo hợp pháp và không trái đạo đức.

Lưu ý các trường hợp di chúc không hợp lệ hoặc bị hủy bỏ.

- Trường hợp không có di chúc:

Chia theo pháp luật.Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Giải quyết các tình huống đặc biệt:

- Trường hợp có người thừa kế từ chối nhận di sản:

- Xác định người thừa kế thế vị.

- Giải quyết di sản của người từ chối nhận.

- Trường hợp có tranh chấp về di sản thừa kế:

- Giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải.

- Nếu không thể giải quyết thì khởi kiện ra tòa án.

Một số lưu ý khi làm bài tập chia thừa kế

Vẽ sơ đồ phả hệ để xác định rõ mối quan hệ giữa người để lại và người thừa kế.

Áp dụng đúng các quy định của pháp luật về thừa kế.

Giải thích rõ ràng, logic và có dẫn chứng cụ thể.

Trình bày bài tập khoa học, rõ ràng, mạch lạc.

(có 1 đánh giá)
Dương Châu Thanh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.217