Hướng dẫn cách review hợp đồng đơn giản và nhanh chóng

(có 2 đánh giá)

Xin hỏi review hợp đồng là gì và hướng dẫn cách review hợp đồng đơn giản và nhanh chóng nhất? - Câu hỏi của anh H Đồng Nai

Review hợp đồng là việc xem xét lại, đánh giá từng nội dung, điều khoản trong hợp đồng để tìm ra những rủi ro pháp lý hoặc các giải pháp phù hợp đáp ứng nhu cầu của các bên trong hợp đồng.

Hướng dẫn cách review hợp đồng đơn giản và nhanh chóng

Hướng dẫn cách review hợp đồng đơn giản và nhanh chóng (Hình từ Internet)

Hợp đồng là gì?

Theo quy định pháp luật dân sự, hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

- Đối tượng của hợp đồng;

- Số lượng, chất lượng;

- Giá, phương thức thanh toán;

- Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

- Quyền, nghĩa vụ của các bên;

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

- Phương thức giải quyết tranh chấp.

Các loại hợp đồng chủ yếu

Hợp đồng gồm các loại chủ yếu sau đây:

- Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.

- Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ.

- Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.

- Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.

- Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó.

- Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

Cách review hợp đồng đơn giản và nhanh chóng

Review hợp đồng là hoạt động rà soát hợp đồng, đây là việc xem xét lại, đánh giá từng nội dung, điều khoản trong hợp đồng để tìm ra những rủi ro pháp lý hoặc các giải pháp phù hợp đáp ứng nhu cầu của các bên trong hợp đồng.

Hoạt động rà soát hợp đồng có ý nghĩa quan trọng, giúp đảm bảo và cân đối quyền và lợi ích của các bên trong hợp đồng. Đối với các hợp đồng phức tạp và có giá trị lớn, việc rà soát hợp đồng cần được thực hiện cẩn trọng vì nếu không có sự rà soát, đối chiếu lại, khả năng hợp đồng có thể bị vô hiệu một phần, thậm chí vô hiệu toàn bộ là rất cao trên thực tế. Tóm lại, lợi ích của việc rà soát hợp đồng như sau:

- Đảm bảo hợp đồng được soạn với hình thức và nội dung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành tránh trường hợp hợp đồng vô hiệu.

- Đảm bảo các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của hai bên là hợp lý, công bằng và hạn chế tối đa bất lợi và rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Các bên thống nhất và dễ dàng thực thi hợp đồng trên thực tế.

Dưới đây là các bước cơ bản để có thể thực hiện review hợp đồng đơn giản và nhanh chóng:

(1) Bước 1: Xác định loại hợp đồng/đối tượng hợp đồng

Để xác định loại hợp đồng, bạn có thể dựa vào tên của hợp đồng và đối tượng, nội dung hợp đồng ở phần đầu tiên của hợp đồng. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ mang tính tương đối vì có những hợp đồng có cách đặt tên không phù hợp. Do đó, không phải lúc nào dựa vào tên hợp đồng cũng có thể xác định được loại hợp đồng.

(2) Bước 2: Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh

Tiến hành rà soát hợp đồng là tổng hợp các cơ sở pháp lý điều chỉnh loại hợp đồng/đối tượng hợp đồng đó. Điều này giúp đảm bảo việc tổng hợp đầy đủ các cơ sở pháp lý liên quan. Bạn cũng nên lắng nghe ý kiến của khách hàng để nắm bắt các nội dung cơ bản liên quan đến giao dịch trong hợp đồng.

(3) Bước 3: Kiểm tra về hình thức và hiệu lực của hợp đồng

Trước khi đọc hết bản hợp đồng dài, bạn cần kiểm tra hình thức hợp đồng và hiệu lực của nó. Hình thức hợp đồng có thể là lời nói, hành vi hoặc văn bản, tùy thuộc vào loại hợp đồng đã xác định ở Bước 1. Hiệu lực của hợp đồng liên quan đến chủ thể xác lập hợp đồng, mục đích và nội dung của hợp đồng.

(4) Bước 4: Kiểm tra các điều khoản khung của hợp đồng

Một số hợp đồng bắt buộc phải có các điều khoản theo quy định của pháp luật. Ví dụ như Hợp đồng chuyển giao công nghiệp hay ví dụ như hợp đồng hợp tác. Dựa theo quy định của Luật, bạn có thể xác định các điều khoản cơ bản mà hợp đồng cần phải có. Việc kiểm tra các điều khoản khung của hợp đồng sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Nếu có quy định về điều khoản cần có, hợp đồng phải tuân thủ. Ngoài ra, cần xem xét các điều khoản phổ biến như điều khoản về bất khả kháng, tạm ngừng, chấm dứt hợp đồng, luật áp dụng và giải quyết tranh chấp.

(5) Bước 5: Rà soát chi tiết từng điều khoản của hợp đồng

Trong quá trình rà soát chi tiết nội dung hợp đồng, hãy tập trung và lưu ý từng nội dung, kết nối chúng với nhau. Cần xem xét những quy định của luật liên quan đến vấn đề đó, xem liệu thoả thuận của các bên có phù hợp hay vi phạm quy định nào không. Cần đảm bảo rằng thoả thuận đảm bảo quyền lợi cho các bên và có thể thực thi được trên thực tế. Cũng cần kết hợp kiểm tra lỗi chính tả và định dạng văn bản cho đẹp và chuẩn.

(có 2 đánh giá)
Mai Thanh Lợi
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.626