Lao động không thông báo về việc tìm kiếm việc làm sau nghỉ việc thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp không?

(có 1 đánh giá)

Cho tôi hỏi: Tôi là lao động của một công ty dệt may, vì việc cá nhân nên tôi phải nghỉ công việc này và đang thuộc diện được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy cho hỏi trong quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tôi tìm việc mới thì có cần phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm không? Nếu không thông báo có bị ngừng hưởng trợ cấp này không? Câu hỏi của anh Tiến (Nha Trang).

Trách nhiệm thông báo về việc tìm kiếm việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định ra sao?

Căn cứ Điều 52 Luật Việc làm 2013 như sau:

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.

2. Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều này.

Theo đó, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

- Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

- Trường hợp bất khả kháng.

Với hai trường hợp trên, người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Lao động không thông báo về việc tìm kiếm việc làm sau nghỉ việc thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp không?

Lao động không thông báo về việc tìm kiếm việc làm sau nghỉ việc thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp không? (Hình từ Internet)

Lao động không thông báo về việc tìm kiếm việc làm sau nghỉ việc có bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Tại khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm 2013 như sau:

Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

...

Theo đó, trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không thông báo về việc tìm kiếm việc làm thì bị tạm dừng hưởng loại trợ cấp này.

Dẫn chiếu đến Điều 19 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 01: Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động (trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định).

Bước 2: Ra quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp và gửi đến cá nhân, tổ chức liên quan:

Theo đó, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi:

+ 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động;

+ 01 bản đến người lao động.

Không thông báo về việc tìm kiếm việc làm có được hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp hay không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Việc làm 2013 như sau:

Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

...

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

2. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

...

Như vậy, nếu người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng.

Chiếu đến Điều 20 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mà tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

2. Thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.088