Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động 2024?

(có 2 đánh giá)

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động 2024 sẽ rơi vào ngày nào? Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày trong những ngày lễ này và nếu đi làm thì hưởng lương ra sao? câu hỏi của anh N (Hồ Chí Minh).

Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc tế lao động có phải những ngày lễ lớn trong năm không?

Các ngày lễ lớn được quy định tại Điều 4 Nghị định 145/2013/NĐ-CP như sau:

Các ngày lễ lớn

Các ngày lễ lớn trong nước bao gồm:

1. Ngày Tết Nguyên đán (01 tháng Giêng Âm lịch).

2. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930).

3. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch).

4. Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975).

5. Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954).

6. Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890).

7. Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945).

Chiếu theo quy định này thì chỉ có ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch) là ngày lễ lớn trong năm theo quy định.

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động 2024?

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động 2024? (Hình từ Internet)

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động 2024?

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ lễ, tết như sau:

Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Theo quy định này thì người lao động sẽ được nghỉ 01 ngày vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 01 ngày vào ngày 01 tháng 05 dương lịch đối với ngày Quốc tế lao động.

Cụ thể, năm 2024, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch rơi vào thứ năm ngày 18/4 và ngày Quốc tế lao động sẽ rơi vào thứ tư ngày 01/05/2024.

Nếu ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động rơi vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ mấy ngày?

Tại Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nghỉ hằng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Như vậy, nếu ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động rơi vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động sẽ được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động hưởng lương ra sao?

Căn cứ tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này

Theo đó, người lao động làm việc vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động thì được hưởng lương như sau:

Trường hợp đi làm vào ban ngày sẽ được hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày, tức ít nhất 400% lương của ngày làm việc bình thường.

Trường hợp đi làm vào ban đêm thì người lao động nhận ít nhất 490% lương của ngày làm việc bình thường.

(có 2 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.170