Mẫu thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng mới nhất 2024 của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

(có 1 đánh giá)

Tôi có một câu hỏi liên quan đến việc thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng như sau: Mẫu thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng mới nhất 2024 của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng với cơ quan nào?

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, Điều 2 Nghị định 61/2020/NĐ-CP về nghĩa vụ của người lao động như sau:

Nghĩa vụ của người lao động

1. Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ và đúng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm.

2. Thực hiện đúng quy định về việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3. Bảo quản, sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

4. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp phải thông báo với người sử dụng lao động kế tiếp để tiếp tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

5. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quy định tại trung tâm dịch vụ việc làm khi có nhu cầu.

6. Hằng tháng thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

7. Nhận việc làm hoặc tham gia khóa học nghề phù hợp khi được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

8. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động tìm được việc làm thì phải thông báo ngay cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

9. Nhận thông báo về việc không được hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không được hỗ trợ học nghề, quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc hỗ trợ học nghề, quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

10. Thông báo theo quy định với trung tâm dịch vụ việc làm khi thuộc các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các Điểm b, c, d, g, h, l và n Khoản 1 Điều 21 Nghị định này.

12. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Theo đó, hằng tháng, người lao động có nghĩa vụ thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Mẫu thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng mới nhất 2024 của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Mẫu thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng mới nhất 2024 của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp? (Hình từ Internet)

Mẫu thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng mới nhất 2024 của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Mẫu thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng mới nhất 2024 của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Mẫu 06 ban hành kèm theo Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH như sau:

Tải mẫu đơn

Không thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp này đúng không?

Việc không thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có bị tạm dừng hưởng trợ cấp này không, theo quy định tại Điều 19 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.”

Như vậy, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định thì trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Do đó, khi không thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể bị tạm dừng hưởng trợ cấp này.

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.169