Người lao động cần làm gì nếu muốn nhảy việc trước Tết? Nếu người lao động nghỉ việc mà không đúng quy định thì sẽ có hậu quả gì?

(có 1 đánh giá)

Cho tôi hỏi, người lao động cần làm gì nếu muốn nhảy việc trước Tết? Vậy trong những trường hợp nào người lao động muốn nhảy việc trước Tết không cần phải báo trước cho người sử dụng lao động? Nếu nhảy việc trái pháp luật thì sẽ có hậu quả gì? (Trà My - TP. HCM)

Người lao động cần làm gì nếu muốn nhảy việc trước Tết?

Người lao động muốn nhảy việc thì trước hết phải chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, doanh nghiệp đang làm việc.

Theo khoản 3 Điều 34 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, trong đó bao gồm việc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Người lao động có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn, nếu được người sử dụng lao động đồng ý thì họ có thể nhảy việc khác.

Trường hợp không thỏa thuận được thì căn cứ theo khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

 

“Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

...”

 

Như vậy, nếu như không thể thỏa thuận được về việc chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động muốn nghỉ để nhảy việc trước Tết vẫn có thể nghỉ nhưng cần đảm bảo thời gian báo trước cho người sử dụng lao động theo quy định trên.

Trường hợp nào người lao động muốn nghỉ việc để nhảy việc trước Tết mà không cần báo trước cho người sử dụng lao động?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

“Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

...

2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.”

Theo đó, người lao động có thể nhảy việc trước Tết không cần báo trước cho người sử dụng lao động trong những trường hợp sau:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động;

- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn;

- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi;

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

- Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Người lao động cần làm gì nếu muốn nhảy việc trước Tết (Hình từ Internet)

Nếu người lao động muốn nhảy việc trước Tết mà nghỉ việc không đúng quy định thì sẽ có hậu quả gì?

Căn cứ theo Điều 40 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc.

2. Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

Theo quy định trên, nếu người lao động muốn nhảy việc trước Tết mà nghỉ việc không đúng quy định thì người lao động không được trợ cấp thôi việc.

Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

Đồng thời, phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo theo quy định tại Điều 62 Bộ luật Lao động 2019.

Ngoài ra, nếu trong hợp đồng lao động, quy chế thưởng hoặc trong thỏa ước lao động tập thể có thỏa thuận hoặc quy định về việc trả tiền lương, thưởng cho người lao động vào dịp cuối năm, nếu người lao động tự ý nhảy việc, nghỉ việc không đúng quy định thì có thể sẽ không được nhận khoản tiền thưởng này.

(có 1 đánh giá)
Trúc Linh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.474