Người lao động có bao nhiêu ngày được nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương trong năm 2023 theo quy định mới nhất?

(có 1 đánh giá)

Cho tôi hỏi, hằng năm thì một người lao động được nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương bao nhiêu ngày, cụ thể trong năm 2023 này như thế nào? Tôi hiện đang công nhân của một công ty xuất khẩu, ngày nghỉ hằng tuần là chủ nhật. Trên đây là thắc mắc của chị Huyền Trân ở Long Thành.

Người lao động có bao nhiêu ngày được nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương trong năm 2023?

Căn cứ Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.”

Theo đó, người lao động được nghỉ nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây: Tết Dương lịch: 01 ngày; Tết Âm lịch: 05 ngày; Ngày Chiến thắng 30/4 : 01 ngày; Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày; Quốc khánh: 02 ngày; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày.

Như vậy, theo luật lao động thì hằng năm người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, tết và được hưởng nguyên lương. Ngoài ra, tùy theo từng năm, người lao động sẽ có thêm các ngày nghỉ do trùng vào lịch nghỉ cuối tuần được nghỉ bù.

Năm 2023, tổng số ngày nghỉ lễ, tết của người lao động như chị sẽ là 15 ngày, gồm 11 ngày nghỉ theo quy định và 4 ngày nghỉ bù do trùng với ngày nghỉ hằng tuần, cụ thể:

Dịp tết Dương lịch, người lao động được nghỉ 2 ngày; Tết Âm lịch nghỉ 6 ngày; Ngày Giỗ Tổ Hùng vương, Ngày Chiến thắng, Quốc tế lao động được nghỉ liên tục là 4 ngày; Quốc khánh được nghỉ 3 ngày.

Người lao động có bao nhiêu ngày được nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương trong năm 2023 theo quy định mới nhất?

Người lao động có bao nhiêu ngày được nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương trong năm 2023 theo quy định mới nhất? (Hình từ Internet)

Người sử dụng lao động không cho người lao động nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì bị phạt thế nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.”

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 18 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định cụ thể:

Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

...

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, tết.”

Người sử dụng lao động không cho người lao động nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được xem là vi phạm quy định về nghỉ lễ, tết. Cho nên trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu người sử dụng lao động là cá nhân và mức phạt gấp đôi nếu là tổ chức.

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp nào?

Tại khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.”

Theo đó, người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

- Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

- Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Anh Hương Thảo
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.501