Người lao động được nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 từ ngày nào?

(có 1 đánh giá)

Cho tôi hỏi: Với dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2023 người lao động được nghỉ lễ bao nhiêu ngày, từ ngày nào? Và nếu không nghỉ lễ mà đi làm thì được nhận lương bao nhiêu? Câu hỏi của chị Hạnh đến từ Hồ Chí Minh.

Người lao động được nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 từ ngày nào?

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Theo đó, ngày Lễ Quốc khánh 02/9 người lao động sẽ được nghỉ 02 ngày bao gồm: 01 ngày 2/9 và 01 ngày liền kề trước hoặc sau ngày 02/9.

Với năm 2023, tùy thuộc vào thời gian làm việc mà số ngày nghỉ Lễ Quốc khánh được xác định như sau:

- 04 ngày liên tục: từ ngày 01/9 đến hết ngày 04/9 hoặc từ ngày 02/9 đến hết ngày 05/9;

- 03 ngày liên tục: từ ngày 01/9 đến hết ngày 03/9 hoặc từ ngày 02/9 đến hết ngày 04/9.

Như vậy, lễ Quốc khánh năm 2023, người lao động có thể được nghỉ lễ từ ngày 01/9/2023 hoặc từ ngày 02/9/2023.

Người lao động được nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 từ ngày nào?

Người lao động được nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 từ ngày nào? (Hình từ Internet)

Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Căn cứ khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

...

Chiếu theo quy định này, Lễ Quốc khánh 02/9 người lao động được nghỉ 02 ngày bao gồm ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau.

Do đó, tổng số ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 của người lao động được tính như sau:

TH1: Người lao động không làm việc vào thứ 7 của tuần

- Nghỉ ngày 2/9 và 01 ngày trước đó (tức thứ 6 và thứ 7) thì được nghỉ 01 ngày nghỉ hằng tuần (chủ nhật) và nghỉ bù 01 ngày vào thứ 2 tuần liền kề.

- Nghỉ ngày 2/9 và 01 ngày sau đó (tức thứ 7 và chủ nhật) thì sẽ được nghỉ bù 02 ngày vào thứ 2 và thứ 3 tuần liền kề.

TH2: Người lao động phải làm việc cả thứ 7 của tuần

- Nghỉ ngày 2/9 và 01 ngày trước đó (tức thứ 6 và thứ 7) và nghỉ 01 ngày nghỉ hằng tuần (chủ nhật).

- Nghỉ ngày 2/9 và 01 ngày sau đó (tức thứ 7 và chủ nhật) thì sẽ được nghỉ bù 01 ngày vào thứ 2 của tuần liền kề.

Như vậy, trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 năm nay người lao động có thể được nghỉ đến 04 ngày nếu không làm việc vào thứ 7 và 03 ngày nếu có làm việc vào thứ 7.

Người lao động làm việc vào Lễ Quốc khánh thì được nhận lương bao nhiêu?

Căn cứ Điều 98Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo quy định này, người lao động đi làm dịp Lễ Quốc khánh thì được hưởng mức lương như sau:

- Người lao động làm việc vào ban ngày: Nhận ít nhất 400% lương.

- Người lao động làm việc vào ban đêm: Nhận ít nhất 490% lương

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.401 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngành Luật hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngành Luật
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngành Luật hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngành Luật