Người lao động nghỉ phép năm có phải báo trước cho công ty không?

(có 2 đánh giá)

Tôi có một câu hỏi liên quan đến vấn đề nghỉ phép năm của người lao động như sau: Người lao động nghỉ phép năm có phải báo trước cho công ty không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.V ở Đồng Nai.

Người lao động nghỉ phép năm có phải báo trước cho công ty không?

Việc người lao động nghỉ phép năm có phải báo trước cho công ty không, theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này.”

Theo quy định trên, người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết.

Trong một số trường hợp tùy từng công ty, người lao động sẽ có lịch nghỉ hằng năm cụ thể do công ty quyết định. Đến ngày nghỉ được ghi nhận trong lịch nghỉ, người lao động được nghỉ phép mà không cần báo trước cho công ty biết.

Cũng không ít trường hợp, công ty không quy định lịch nghỉ cố định mà cho phép người lao động muốn nghỉ phép năm lúc nào cũng được, thời gian nghỉ phép linh động. Tuy nhiên, thường đối với trường hợp này thì công ty sẽ có quy định về điều kiện nghỉ phép, ví dụ như khi nghỉ phép phải báo trước bao nhiêu ngày chẳng hạn. Trường hợp này thì người lao động phải tuân thủ quy định về thời gian báo trước.

Như quy định có đề cập thì lịch nghỉ hằng năm là do công ty quy định và phải báo trước cho người lao động, cho nên việc nghỉ phép người lao động cần xem xét quy định công ty thế nào để thực hiện cho đúng.

Người lao động nghỉ phép năm có phải báo trước cho công ty không?

Người lao động nghỉ phép năm có phải báo trước cho công ty không? (Hình từ Internet)

Ngày nghỉ phép năm của người lao động sẽ tăng lên theo thâm niên đúng không?

Việc tăng ngày nghỉ phép năm của người lao động được quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.”

Theo quy định trên, người lao động cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động sẽ được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Không cho người lao động nghỉ phép năm thì công ty bị xử phạt thế nào?

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty không cho người lao động nghỉ phép năm được quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng hoặc nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật;

b) Không thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức làm thêm giờ và nơi đặt trụ sở chính về việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, tết.

...”

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP về mức phạt tiền như sau:

Mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

...”

Như vậy, công ty không cho người lao động nghỉ phép năm theo quy định thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

(có 2 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.153