Sa thải người lao động khi chưa hết thời gian báo trước trong đơn xin nghỉ việc thì có trái quy định pháp luật không?

(có 4 đánh giá)

Em ơi cho chị hỏi: Sa thải người lao động khi chưa hết thời gian báo trước trong đơn xin nghỉ việc thì có trái quy định pháp luật không? Cụ thể là chị đang làm việc tại một công ty ở Đà Nẵng, vừa rồi chị có nộp đơn xin nghỉ việc và báo trước 30 ngày theo dự tính của chị là chị làm đến khi nghỉ Tết Nguyên đán là vừa đủ 30 ngày, qua Tết là nghỉ luôn, nhưng vừa nộp đơn thì công ty ra quyết định sa thải chị để khỏi trả thưởng Tết. Chị không chấp nhận bị sa thải như vậy. Công ty làm vậy thì có đúng không em? (Nhật Uyên - Đà Nẵng)

Thời gian báo trước khi muốn nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động là bao nhiêu ngày?

Căn cứ theo Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.”

Theo đó, người lao động muốn nghỉ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì cần báo trước:

- Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

- Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

- Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời gian báo trước theo hướng dẫn của Chính phủ.

Trong một số trường hợp được quy định tại khoản 2 nêu trên, người lao động có quyền nghỉ ngay mà không cần báo trước.

Sa thải người lao động trước thời hian đã báo trước có vi phạm pháp luật? (Hình từ internet)

Thuộc trường hợp phải báo trước khi muốn nghỉ việc nhưng người lao động muốn nghỉ ngay thì phải làm gì?

Như có trình bày ở trên, trường hợp bình thường, người lao động muốn nghỉ việc thì cần đảm bảo thời gian báo trước, trừ trường hợp người sử dụng lao động có quy định khác.

Trường hợp này người lao động muốn nghỉ ngay thì có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động ngay mà không cần đảm bảo thời gian báo trước như việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 34 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động:

“1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

…”

Trường hợp người sử dụng lao động không đồng ý thì người lao động phải làm việc cho đến khi hết thời gian báo trước thì mới có thể nghỉ việc được.

Sa thải người lao động khi chưa hết thời gian báo trước trong đơn xin nghỉ việc thì có trái quy định pháp luật không?

Về nguyên tắc, chị đã có đơn xin nghỉ việc gửi công ty và báo trước 30 ngày sẽ nghỉ việc, công ty có quyền nhận đơn, duyệt đơn nhưng phải chờ hết thời gian báo trước mới được chấm dứt hợp đồng lao động (trừ trường hợp công ty có quy định khác hoặc có sự thỏa thuận khác sau đó).

Tuy nhiên công ty đã ra quyết định sa thải chị trước khi hết hạn báo trước 30 ngày, quy định về sa thải tại Điều 125 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể người sử dụng lao động được quyền áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải trong những trường hợp sau:

“1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.”

Sa thải là một trong những hình thức xử lý kỷ luật đối với những trường hợp người lao động có sai phạm như những trường hợp trên mà khi đó người sử dụng lao động có quyền áp dụng để sa thải người lao động.

Trường hợp người lao động xin nghỉ việc, có thời gian báo trước (sẽ nghỉ việc khi hết thời gian báo trước) mà công ty lại áp dụng hình thức sa thải nhân viên, cho nhân viên nghỉ việc ngay là không có cơ sở, trái quy định pháp luật. Chị có thể khiếu nại quyết định sa thải của công ty để được giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho mình.

(có 4 đánh giá)
Nguyễn Nhật Vy
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.701