Sao y là gì? Công an xã có được thực hiện việc sao văn bản do cơ quan, tổ chức khác gửi đến không?

(có 1 đánh giá)

Em ơi cho anh hỏi: Công an xã có được thực hiện việc sao văn bản do cơ quan, tổ chức khác gửi đến không? Sao văn bản ngoài hình thức sao y còn có những hình thức nào? Đây là câu hỏi của anh V.B đến từ Trà Vinh.

Sao y là gì?

Tại khoản 10 Điều 3 Nghị định 30/2020/NĐ-CP có giải thích bản sao y là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

Và tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Như vậy, có thể phân biệt bản sao y là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản. Chẳng hạn như: sao y căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu,... Cho nên bản sao y là một bản sao có chứng thực.

Và theo khoản 1 Điều 25 Nghị định 30/2020/NĐ-CP có quy định sao y gồm: Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao y từ văn bản điện tử sang văn bản giấy, sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử.

- Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy được thực hiện bằng việc chụp từ bản gốc hoặc bản chính văn bản giấy sang giấy.

- Sao y từ văn bản điện tử sang văn bản giấy được thực hiện bằng việc in từ bản gốc văn bản điện tử ra giấy.

- Sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử được thực hiện bằng việc số hóa văn bản giấy và ký số của cơ quan, tổ chức.

Sao y là gì? Công an xã có được thực hiện việc sao văn bản do cơ quan, tổ chức khác gửi đến không?

Sao y là gì? Công an xã có được thực hiện việc sao văn bản do cơ quan, tổ chức khác gửi đến không? (Hình từ Internet)

Công an xã có được thực hiện việc sao văn bản do cơ quan, tổ chức khác gửi đến không?

Công an xã có được thực hiện việc sao y văn bản do cơ quan, tổ chức khác gửi đến không, thì theo khoản 1 Điều 27 Nghị định 30/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

Thẩm quyền sao văn bản

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc sao văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành, văn bản do các cơ quan, tổ chức khác gửi đến và quy định thẩm quyền ký các bản sao văn bản.

2. Việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.”

Theo đó, Công an cấp xã được sao y văn bản do cơ quan, tổ chức khác gửi đến; thẩm quyền ký các bản sao văn bản do Trưởng Công an cấp xã quy định.

Việc sao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Sao văn bản ngoài hình thức sao y còn có những hình thức nào?

Sao văn bản ngoài hình thức sao y còn có những hình thức được quy định tại khoản 2, 3 Điều 26 Nghị định 30/2020/NĐ-CP như sau:

Các hình thức bản sao

...

2. Sao lục

a) Sao lục gồm: Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao lục từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, sao lục từ văn bản điện tử sang văn bản giấy.

b) Sao lục được thực hiện bằng việc in, chụp từ bản sao y.

3. Trích sao

a) Trích sao gồm: Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản giấy, trích sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản giấy.

b) Bản trích sao được thực hiện bằng việc tạo lập lại đầy đủ thể thức, phần nội dung văn bản cần trích sao.

4. Thể thức và kỹ thuật trình bày bản sao y, sao lục, trích sao được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này.”

Theo đó, sao văn bản ngoài hình thức sao y còn có những hình thức sao lục và trích sao, cụ thể:

- Sao lục gồm: Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao lục từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, sao lục từ văn bản điện tử sang văn bản giấy. Sao lục được thực hiện bằng việc in, chụp từ bản sao y.

- Trích sao gồm: Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản giấy, trích sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản giấy. Bản trích sao được thực hiện bằng việc tạo lập lại đầy đủ thể thức, phần nội dung văn bản cần trích sao.

Và theo Điều 26 Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì bản sao y, bản sao lục và bản trích sao được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định này có giá trị pháp lý như bản chính.

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Nhật Vy
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.120