Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành luật để trở thành đối tượng tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cần đáp ứng những điều kiện như thế nào?

(có 1 đánh giá)

Có trở thành đối tượng tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị đối với sinh viên tốt nghiệp đại học ngành luật không? Nếu có thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Đây là câu hỏi của anh X.T đến từ Gia Lai.

Có trở thành đối tượng tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị đối với sinh viên tốt nghiệp đại học ngành luật không?

Có trở thành đối tượng tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị đối với sinh viên tốt nghiệp đại học ngành luật không, thì căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 78/2020/NĐ-CP như sau:

Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị

1. Đối tượng tuyển chọn

a) Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ;

b) Hạ sĩ quan dự bị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân tốt nghiệp đại học trở lên;

c) Sinh viên khi tốt nghiệp đại học.

...”

Căn cứ quy định trên đối tượng tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị bao gồm sinh viên khi tốt nghiệp đại học.

Như vậy, hiện nay pháp luật không có quy định cụ thể ngành/chuyên ngành của sinh viên tốt nghiệp đại học. Cho nên sinh viên tốt nghiệp đại học ngành luật thuộc đối tượng tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị.

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành luật để trở thành đối tượng tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cần đáp ứng những điều kiện như thế nào?

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành luật để trở thành đối tượng tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cần đáp ứng những điều kiện như thế nào? (Hình từ Internet)

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành luật để trở thành đối tượng tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cần đáp ứng những điều kiện như thế nào?

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành luật để trở thành đối tượng tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cần đáp ứng những điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 78/2020/NĐ-CP như sau:

(1) Tiêu chuẩn chung

- Có lịch sử chính trị của gia đình và bản thân rõ ràng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc có đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân;

- Có trình độ, kiến thức chuyên môn, học vấn, tuổi đời phù hợp với từng đối tượng;

- Sức khỏe từ loại 01 đến loại 03 theo quy định tuyển chọn sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

(2) Tiêu chuẩn cụ thể

Công dân tốt nghiệp đại học trở lên, tuổi đời không quá 35; sinh viên khi tốt nghiệp đại học, tuổi đời không quá 30.

Tuyển chọn, xét duyệt, gọi đào tạo sĩ quan dự bị được thực hiện như thế nào?

Tuyển chọn, xét duyệt, gọi đào tạo sĩ quan dự bị được thực hiện theo Điều 6 Nghị định 78/2020/NĐ-CP như sau:

(1) Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức, công dân tốt nghiệp đại học trở lên và hạ sĩ quan dự bị đang lao động, làm việc hoặc cư trú tại địa phương, báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xét duyệt; Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu thẩm định. Sau khi có kết quả thẩm định của Bộ Tư lệnh quân khu, kết quả xét duyệt của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gọi từng người đi đào tạo sĩ quan dự bị.

(2) Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu, hướng dẫn các học viện, trường đại học (trừ các học viện, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) tuyển chọn, xét duyệt sinh viên khi tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị; thẩm định kết quả xét duyệt, đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định; giám đốc, hiệu trưởng các học viện, trường đại học trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gọi đào tạo sĩ quan dự bị đến từng sinh viên.

(3) Đơn vị cấp dưới trực tiếp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ đi đào tạo sĩ quan dự bị theo kế hoạch được giao. Đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng thẩm định nhân sự và quyết định gọi từng người đi đào tạo sĩ quan dự bị.

(4) Các đối tượng được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị và chấp hành quyết định gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị của cấp có thẩm quyền.

(5) Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao tuyển chọn nguồn đào tạo sĩ quan dự bị có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi cho đối tượng được gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị theo quy định của pháp luật.

(6) Nguồn kinh phí

- Kinh phí bảo đảm tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cho đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định này do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi hằng năm của Bộ Quốc phòng;

- Kinh phí tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cho đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này do ngân sách địa phương bảo đảm;

- Kinh phí bảo đảm tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cho đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định này do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Nhật Vy
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.057