Tổng hợp mức học phí Trường Đại học Luật TP.HCM năm học 2024-2025?

(có 1 đánh giá)

Mức học phí Trường Đại học Luật TP.HCM năm học 2024-2025 được quy định như thế nào? Với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vào Trường Đại học Luật TP.HCM được quy định ra sao? Câu hỏi của chị N (Hồ Chí Minh).

Tổng hợp mức học phí Trường Đại học Luật TP.HCM năm học 2024-2025?

Tổng hợp mức học phí Trường Đại học Luật TP.HCM năm học 2024-2025? (Hình từ Internet)

Tổng hợp mức học phí Trường Đại học Luật TP.HCM năm học 2024-2025?

Mức học phí Đại học Luật TP.HCM năm học 2024-2025 (dự kiến) được công bố tại website của trường, cụ thể như sau:

Theo đó, so với năm học 2023 - 2024, học phí dự kiến năm 2024 - 2025 cũng có sự chênh lệch. Cụ thể mức học phí năm học 2023 - 2024 giao động từ 31.250.000 đồng với chương trình đào tạo các ngành Luật, Luật Thương mại quốc tế và Quản trị kinh doanh đến 165.000.000 đồng đối với hệ đào tạo chính quy chất lượng cao ngành Luật, giảng dạy bằng tiếng Anh.

Trong khi đó với năm học 2024 - 2025, mức học phí với các ngành đào tạo thấp nhất là 35.250.000 đồng (cao hơn so với năm 2023 - 2024 đến 4.000.000 đồng) và ngành học có học phí cao nhất là 181.500.000 đồng (cao hơn so với năm 2023 - 2024 đến 16.500.000 đồng).

Thông tin về phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vào Trường Đại học Luật TP.HCM?

Với hình thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vào Trường Đại học Luật TP.HCM được thực hiện như sau:

(1) Chỉ tiêu xét tuyển: 55%/ tổng chỉ tiêu;

(2) Đối tượng: dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả thi của các môn thi/ bài thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 phù hợp với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của Trường;

(3) Cách thức đăng ký xét tuyển:

(i) Thí sinh thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống của Bộ hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong thời hạn quy định của Bộ;

(ii) Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin liên quan đến việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ như: nhập, chỉnh sửa, xem;

(iii) Thí sinh không bị hạn chế, giới hạn số lượngnguyện vọng và số lần điều chỉnh nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển;

(iv) Thí sinh phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

(3) Trường không sử dụng kết quả miễn thi đối với môn thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; không sử dụng điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia, Kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước đó để xét tuyển.

(4) Nguyên tắc xét tuyển và thời hạn công bố kết quả xét trúng tuyển:

(i) Điểm trúng tuyển được xác định theo nguyện vọng đăng ký “từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu” để số lượng tuyển được theo từng ngành phù hợp với số lượng chỉ tiêu đã công bố và không thấp hơn “ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào”; điểm trúng tuyển được xét bình đẳng, chỉ dựa vào tiêu chí là điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký; không sử dụng tiêu chí phụ để chọn thí sinh trúng tuyển (trong trường hợp có nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách);

(ii) Điểm xét trúng tuyển được Trường xác định theo ngành và theo từng tổ hợp môn xét tuyển;

(iii) Điểm xét trúng tuyển khi công bố đã bao gồm điểm “ưu tiên theo khu vực” và “ưu tiên theo đối tượng chính sách” theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ;

(iv) Điểm xét trúng tuyển và xử lý nguyện vọng trúng tuyển của thí sinh được Trường thực hiện trên Hệ thống của Bộ.

(v) Điểm trúng tuyển và kết quả thí sinh được xét trúng tuyển được Trường công bố theo Kế hoạch chung của Bộ.

* Lưu ý: Trường hợp tuyển sinh theo Phương thức 1 (tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm theo Đề án tuyển sinh của Trường) chưa hết chỉ tiêu (hoặc tuyển dư chỉ tiêu, tối đa không quá 5%) thì số chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang Phương thức 2 (hoặc sẽ điều chỉnh giảm chỉ tiêu của Phương thức 2 tương ứng với số chỉ tiêu tuyển vượt của Phương thức 1, tối đa không quá 5%).

Điểm học phần đại học được tính như thế nào? Trường Đại học Luật TP.HCM quy đổi điểm ra sao?

Tại Điều 9 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT việc tính điểm học phần đại học được xác định như sau:

- Đối với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá qua tối thiểu 02 điểm thành phần. Đối với học phần nhỏ hơn 02 tín chỉ có thể chỉ có 01 điểm đánh giá

- Các điểm thành phần được đánh giá theo thang điểm 10. Phương pháp đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số của mỗi điểm thành phần được quy định trong đề cương chi tiết của mỗi học phần.

- Hình thức đánh giá trực tuyến được áp dụng khi đảm bảo trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp, đồng thời đóng góp không quá 50% trọng số điểm học phần. Riêng việc tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận được thực hiện trực tuyến với trọng số cao hơn khi đáp ứng thêm các điều kiện dưới đây:

+ Việc đánh giá được thực hiện thông qua một hội đồng chuyên môn

+ Hình thức bảo vệ và đánh giá trực tuyến được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học.

+ Diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ.

- Sinh viên vắng mặt trong buổi thi, đánh giá không có lý do chính đáng phải nhận điểm 0. Vắng mặt có lý do chính đáng thì sinh viên được dự thi, đánh giá ở một đợt khác và được tính điểm lần đầu.

Điểm học phần = Tổng các điểm thành phần x Trọng số tương ứng.

Trong đó:

*Điểm được làm tròn tới một chữ số thập phân.

*Được xếp loại điểm chữ như dưới đây:

- Loại đạt có phân mức, áp dụng cho các học phần được tính vào điểm trung bình học tập, bao gồm:

A: từ 8,5 đến 10,0.

B: từ 7,0 đến 8,4.

C: từ 5,5 đến 6,9.

D: từ 4,0 đến 5,4.

- Loại đạt không phân mức, áp dụng cho các học phần chỉ yêu cầu đạt, không tính vào điểm trung bình học tập: P: từ 5,0 trở lên.

- Loại không đạt: F: dưới 4,0.

*Đối với các trường hợp đặc biệt sử dụng các điểm chữ xếp loại, không được tính vào điểm trung bình học tập:

I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi, kiểm tra.

X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu.

R: Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ.

Với Trường Đại học Luật TP.HCM việc quy đổi điểm được xác định theo bảng sau:

(Nguồn: Trường Đại học Luật TP.HCM

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.150