Mô tả công việc

- Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự chịu trách nhiệm quản lý chung và điều hành tất cả các công việc của Phòng Hành Chính Nhân Sự, tham mưu, tư vấn cho Ban Giám Đốc về chiến lược nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự, chính sách phát triển nhân sự để hoàn thành chiến lược chung của công ty, cụ thể nhưng không giới hạn các công việc sau:
1. Xây dựng và phát triển Hệ thống nhân sự
- Nghiên cứu và xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn phát triển của công ty.
- Xây dựng chính sách, chương trình, quy định, quy trình nhân sự, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, bộ quy tắc ứng xử.
- Đảm bảo tất cả các chính sách, nội quy, quy định về nhân sự đều được triển khai, thực hiện và tuân thủ trong toàn bộ công ty.
- Duy trì hệ thống nhân sự theo ISO và OHSAS.
2. Điều phối toàn bộ hoạt động của Phòng Hành Chính Nhân Sự
- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của phòng.
- Xây dựng và triển khai để đạt mục tiêu của phòng theo tháng, quý, năm.
- Hoàn thiện cấu trúc, phân công phân nhiệm trong nội bộ phòng.
- Xây dựng mối quan hệ tốt với các bộ phận, phòng ban trong toàn bộ công ty.
3. Tuyển dụng
- Chịu trách nhiệm chính về công tác tuyển dụng nhân sự bao gồm:
+ Xây dựng chính sách tuyển dụng, định biên nhân sự theo định hướng phát triển của công ty;
+ Xây dựng và thực hiện chiến lược tuyển dụng để đảm bảo có đủ nguồn lực nhân sự (kỹ sư, công nhân) phục vụ công tác thi công tại tất cả các dự án của công ty.
+ Tìm kiếm và phát triển các nguồn lực thầu phụ đáp ứng đủ cho công tác thi công của các dự án trên phạm vi toàn công ty.
4. Hoạch định và phát triển nguồn nhân lực
- Xây dựng khung năng lực và KPIs cho từng vị trí trong công ty
- Xây dựng chính sách thăng tiến và phát triển sự nghiệp cho nhân viên
- Xây dựng chính sách và thực hiện chương trình giữ chân nhân tài.
- Quản lý, điều phối toàn bộ nguồn nhân lực trong công ty (kỹ sư, công nhân, thầu phụ).
- Tham mưu cho Ban Giám Đốc, Trưởng các phòng ban, Dự án các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự.
5. Đào tạo và phát triển
- Xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo, thăng tiến và phát triển sự nghiệp cho cán bộ công nhân viên.
- Kết hợp với các phòng ban, bộ phận và các đơn vị đào tạo để triển khai các chương trình đào tạo định kỳ, đào tạo ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nâng cao kỹ năng, tay nghề.
- Đánh giá kết quả đào tạo.
6. Lương và chế độ dãi ngộ
- Xây dựng chính sách lương thưởng và chế độ đãi ngộ thu hút lao động và thúc đẩy năng xuất lao động, nâng cao cam kết gắn bó của người lao động.
- Vận hành chính sách lương thưởng đãi ngộ phù hợp với chính sách chung của công ty và phù hợp với quy định của luật lao động.
- Quản lý và đảm bảo lương được thanh toán cho người lao động chính xác hàng tháng.
7. Đánh giá
- Xây dựng và phát triển hệ thống đánh giá, KPI
- Kết hợp với Giám đốc dự án/Chỉ huy trưởng/Trưởng các bộ phận để thực hiện đánh giá thường kỳ.
- Phân tích kết quả đánh giá để xét lương thưởng phù hợp.
8. Quan hệ lao động
- Thực hiện khảo sát, trưng cầu ý kiến để đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên
- Quản lý, trù bị và thực hiện các công tác (thuy&ec

Yêu cầu công việc

- Nam, 40 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật và các chuyên ngành liên quan
- Kỹ năng máy tính: MS Office: Microsoft Word, Excel, Power Point
- Ưu tiên ứng viên thông thạo tiếng Anh
- Sức khỏe tốt
- Ưu tiên người có kinh nghiệm 10 năm trở lên tại vị trí tương đương của các công ty quy mô 1000 nhân sự.
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý con người, định hướng kết quả

Phúc lợi công việc

- Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam
- Bảo hiểm 24/24
- Trợ cấp điện thoại
- Cấp phát máy tính
- Trợ cấp ăn trưa
- Nghỉ mát khi có thể

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 461 / 0
Logo Công ty Cổ phần Kỹ Thuật SIGMA Công ty Cổ phần Kỹ Thuật SIGMA
27th Floor, Tower A, HUD Tower, No. 37 Le Van Luong Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.
Quy mô: từ 100 - 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
04/08/2018

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Trưởng phòng/ Quản lý cấp trung


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Đại học

Ứng viên
Nam
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật SIGMA
Nộp đơn