10 nội dung bắt buộc phải có trong HĐLĐ từ năm 2021

Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội ban hành nhằm thay thế Bộ luật Lao động 2012. Với nhiều điều khoản thay đổi đáng chú ý, trong đó có quy định về những nội dung bắt buộc phải có trong Hợp đồng lao động.

Cụ thể, 10 nội dung bắt buộc phải có bao gồm:

1. Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

2. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

3. Công việc và địa điểm làm việc;

4. Thời hạn của hợp đồng lao động;

5. Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

6. Chế độ nâng bậc, nâng lương;

7. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

8. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

9. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

10. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Những nội dung này được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019. BLLĐ 2019 sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 01/01/2021.

Trương Nguyễn Thạch
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.735