10 việc luật sư không được thực hiện trong quan hệ với khách hàng

(có 3 đánh giá)

Luật sư có vi phạm quy tắc ứng xử hành nghề khi môi giới khách hàng cho đồng nghiệp hay không? Trường hợp vi phạm thì bị xử lý kỷ luật như thế nào? (Kim Thoa - Quảng Ninh)

Trong quy tắc ứng xử nghề nghiệp thì luật sư không được phép thực hiện điều gì đối với khách hàng?

Theo Quy tắc 9 Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam do Hội đồng Luật sư toàn quốc ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ năm 2019 thì luật sư không được phép thực hiện những điều sau với khách hàng:

(1) Nhận, chiếm giữ, sử dụng tiền, tài sản của khách hàng trái với thỏa thuận giữa luật sư và khách hàng.

(2) Gợi ý, đặt điều kiện để khách hàng tặng cho tài sản hoặc lợi ích khác cho luật sư hoặc cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em của luật sư.

(3) Nhận tiền hoặc bất kỳ lợi ích nào khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện công việc gây thiệt hại đến lợi ích của khách hàng.

(4) Tạo ra hoặc lợi dụng các tình huống xấu, những thông tin sai sự thật, không đầy đủ hoặc bất lợi cho khách hàng để gây áp lực nhằm tăng mức thù lao đã thỏa thuận hoặc có được lợi ích khác từ khách hàng.

(5) Sử dụng thông tin biết được từ vụ việc mà luật sư đảm nhận để mưu cầu lợi ích không chính đáng.

(6) Thông tin trực tiếp cho khách hàng hoặc dùng lời lẽ, hành vi ám chỉ để khách hàng biết về mối quan hệ cá nhân của luật sư với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác nhằm mục đích gây niềm tin với khách hàng về hiệu quả công việc hoặc nhằm mục đích bất hợp pháp khác.

(7) Cố ý đưa ra những thông tin làm cho khách hàng nhầm lẫn về khả năng và trình độ chuyên môn của mình để tạo niềm tin cho khách hàng ký kết hợp đồng.

(8) Hứa hẹn, cam kết bảo đảm kết quả vụ việc về những nội dung nằm ngoài khả năng, điều kiện thực hiện của luật sư.

(9) Lợi dụng nghề nghiệp để quan hệ tình cảm nam nữ bất chính với khách hàng.

(10) Lạm dụng các chức danh khác ngoài danh xung luật sư trong hoạt động hành nghề để mưu cầu lợi ích trái pháp luật.

10 việc Luật sư không được thực hiện trong quan hệ với khách hàng. (Hình từ internet)

Luật sư có vi phạm quy tắc ứng xử nghề nghiệp khi môi giới khách hàng cho đồng nghiệp hay không?

Căn cứ Quy tắc 21 Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam do Hội đồng Luật sư toàn quốc ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ năm 2019 quy định về những điều luật sư không được làm với đồng nghiệp như sau:

Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp

21.1. Có lời nói, hành vi vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của đồng nghiệp hoặc gây áp lực, đe dọa đồng nghiệp.

21.2. Thông đồng, đưa ra đề nghị với luật sư của khách hàng có quyền lợi đối lập với khách hàng của mình để cùng mưu cầu lợi ích cá nhân.

21.3. Tiếp xúc, trao đổi riêng với khách hàng đối lập về quyền lợi với khách hàng của mình để giải quyết vụ việc khi biết khách hàng đó có luật sư mà không thông báo cho luật sư đồng nghiệp bảo vệ quyền lợi hoặc luật sư đại diện cho khách hàng đó biết.

21.4. Thuê, trả tiền môi giới khách hàng hoặc môi giới khách hàng cho đồng nghiệp để nhận tiền hoa hồng.

21.5. Thực hiện các hành vi nhằm mục đích giành giật khách hàng như:

21.5.1. So sánh năng lực nghề nghiệp, phân biệt vùng, miền hoạt động hành nghề của luật sư hoặc tổ chức hành nghề luật sư này với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư khác;

21.5.2. Xúi giục khách hàng từ chối đồng nghiệp để nhận vụ việc về cho mình hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo luật sư đồng nghiệp;

21.5.3. Trực tiếp hoặc sử dụng các nhân viên của mình hoặc người khác làm người lôi kéo, dụ dỗ khách hàng, trước trụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng, trại tạm giam, cơ quan nhà nước và các tổ chức khác.

21.6. Áp đặt hoặc cố tình chi phối làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan trong hành nghề của đồng nghiệp có quan hệ phụ thuộc với luật sư như quan hệ thầy - trò, cấp trên - cấp dưới, huyết thống, thân thuộc.

21.7. Có hành vi tạo thành phe, nhóm giữa các luật sư để cô lập đồng nghiệp trong quá trình hành nghề.

21.8. Thực hiện việc liên kết, liên danh, thành lập nhóm luật sư hoạt động trái với quy định của pháp luật về luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Bộ Quy tắc đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư.

Như vậy, hành vi môi giới khách hàng cho đồng nghiệp để nhận tiền hoa hồng là hành vii bị nghiêm cấm, vi phạm nguyên tắc ứng xử nghề nghiệp của luật sư.

Vi phạm quy tắc ứng xử nghề nghiệp thì luật xử có thể bị xử lý kỷ luật theo những hình thức nào?

Theo Điều 27 Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo xử lý kỷ luật ba hành kèm theo Quyết định 203/QĐ-HĐLSTQ năm 2019 thì trường hợp luật sư vi phạm quy tắc ứng xử  nghề nghiệp thì sẽ xem xét để xử lý kỷ luật theo các hình thức như:

(1) Khiển trách;

(2) Cảnh cáo;

(3) Tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư từ 06-24 tháng;

(4) Xóa tên khỏi danh sách Luật sư của Đoàn Luật sư.

Tùy theo mức độ, tính chất của vụ việc mà luật sư sẽ phải chịu một trong các hình thức xử lý kỷ luật nêu trên theo quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31 của Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo xử lý kỷ luật ba hành kèm theoQuyết định 203/QĐ-HĐLSTQ năm 2019.

(có 3 đánh giá)
Thành Nhân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.582 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm luật sư hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm luật sư
Click vào đây để xem danh sách Việc làm luật sư hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm luật sư