Cá nhân có thể tập sự hành nghề luật sư tại những tổ chức nào? Mẫu sổ nhật ký tập sự hành nghề luật sư được quy định thế nào?

(có 5 đánh giá)

Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề tập sự hành nghề luật sư. Cho tôi hỏi cá nhân có thể tập sự hành nghề luật sư tại những tổ chức nào? Mẫu sổ nhật ký tập sự hành nghề luật sư được quy định thế nào? Câu hỏi của chị Thiên Hương ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Điều kiện để cá nhân có thể đăng ký tập sự hành nghề luật sư là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 10/2021/TT-BTP về điều kiện để đăng ký tập sự hành nghề luật sư như sau:

Người tập sự hành nghề luật sư

1. Người đáp ứng các điều kiện sau đây thì được đăng ký tập sự hành nghề luật sư:

a) Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

b) Có Bằng cử nhân luật hoặc Bằng thạc sỹ luật;

c) Có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư tại Việt Nam hoặc Quyết định công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư nhưng thuộc trường hợp phải tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Luật sư.

2. Người đang tập sự hành nghề luật sư mà bị phát hiện không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì phải chấm dứt tập sự và không được công nhận thời gian đã tập sự. Người đã hoàn thành thời gian tập sự mà bị phát hiện không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì không được công nhận thời gian đã tập sự.”

Theo quy định trên, cá nhân muốn đăng ký tập sự hành nghề luật sư phải đáp ứng những điều kiện sau:

+ Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt.

+ Có Bằng cử nhân luật hoặc Bằng thạc sỹ luật.

+ Có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư tại Việt Nam hoặc Quyết định công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư nhưng thuộc trường hợp phải tập sự hành nghề luật sư.

Cá nhân có thể tập sự hành nghề luật sư tại những tổ chức nào?

Căn cứ khoản 3 Điều 4 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định về nhận tập sự hành nghề luật sư như sau:

Nhận tập sự hành nghề luật sư

1. Người muốn tập sự hành nghề luật sư lựa chọn và thoả thuận với một tổ chức hành nghề luật sư để tập sự. Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự cử luật sư hướng dẫn và gửi Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư cho người tập sự và Đoàn Luật sư ở địa phương nơi đặt trụ sở.

2. Trong trường hợp người muốn tập sự hành nghề luật sư không thoả thuận được với tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận tập sự thì có thể đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư giới thiệu tổ chức hành nghề luật sư để tập sự. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư có trách nhiệm phân công một luật sư thành viên của Đoàn là người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư nhận người đó vào tập sự. Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư được phân công mà từ chối nhận tập sự khi không có lý do chính đáng thì bị xem xét, xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Thông tư này.

3. Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự bao gồm:

a) Văn phòng luật sư, công ty luật; chi nhánh của văn phòng luật sư, công ty luật;

b) Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.”

Theo quy định trên, để tập sự hành nghề luật sư thì cá nhân có thể đăng ký tại văn phòng luật sư, công ty luật; chi nhánh của văn phòng luật sư, công ty luật.

Hoặc cá nhân cũng có thể đăng ký tập sự hành nghề luật sư tại chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu sổ nhật ký tập sự hành nghề luật sư được quy định thế nào?

Căn cứ tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định mẫu sổ nhật ký tập sự hành nghề Luật sư có dạng như sau:

mẫu sổ nhật ký tập sự hành nghề Luật sư

mẫu sổ nhật ký tập sự hành nghề Luật sư
 

Mẫu báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư gồm những nội dung nào?

Căn cứ tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định mẫu báo cáo quá trình tập sự hành nghề Luật sư dạng như sau:

mẫu báo cáo quá trình tập sự hành nghề Luật sư

mẫu báo cáo quá trình tập sự hành nghề Luật sư

mẫu báo cáo quá trình tập sự hành nghề Luật sư

mẫu báo cáo quá trình tập sự hành nghề Luật sư

(có 5 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.754