Cần điều kiện gì để dự tuyển công chức hải quan năm 2022?

(có 3 đánh giá)

Tôi có mong muốn dự tuyển công chức hải quan. Vậy cho tôi hỏi cần điều kiện gì để dự tuyển công chức hải quan năm 2022? (Thùy Ngân - Hồ Chí Minh)

1. Công chức hải quan gồm những ngạch nào?

Theo quy định tại chương IV Thông tư 29/2022/TT-BTC, công chức hải quan bao gồm các ngạch sau:

- Kiểm tra viên cao cấp hải quan (mã số 08.049).

- Kiểm tra viên chính hải quan (mã số 08.050).

- Kiểm tra viên hải quan (mã số 08.051).

- Nhân viên hải quan (mã số 08.053).

2. Tiêu chuẩn về trình độ về đào tạo, bồi dưỡng của công chức hải quan

Mỗi ngạch công chức hải quan sẽ có yêu cầu về trình độ về đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể như sau:

* Tiêu chuẩn về trình độ về đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm tra viên cao cấp hải quan:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

* Tiêu chuẩn về trình độ về đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm tra viên chính hải quan:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

* Tiêu chuẩn về trình độ về đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm tra viên hải quan:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

* Tiêu chuẩn về trình độ về đào tạo, bồi dưỡng của Nhân viên hải quan:

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Cần điều kiện gì để dự tuyển công chức hải quan năm 2022?

Cần điều kiện gì để dự tuyển công chức hải quan năm 2022? (Hình từ Internet)

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức hải quan

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức hải quan được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008 (được sửa đổi bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019), bao gồm:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, tức là các điều kiện tại mục (2).

Bên cạnh đó, căn cứ kế hoạch tuyển dụng công chức hải quan mỗi năm sẽ có thêm các điều kiện khác. Đối với năm 2022, tại Quyết định số 1334/QĐ-BTC, người dự tuyển công chức hải quan còn cần phải đáp ứng thêm điều kiện: Tiêu chuẩn chính trị của công chức hải quan.

Ngoài ra, những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Bảng lương ngạch công chức hải quan

Các ngạch công chức hải quan quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 17/2013/NĐ-CP), cụ thể theo bảng sau:

 Bảng lương công chức hải quan năm 2022

Bảng lương công chức hải quan

Tải về Bảng lương công chức hải quan (File đính kèm)

(có 3 đánh giá)
Diễm My
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
3.035